Data aktualizacji: 2015-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego ,,Polonik" przy parafii St.Stephen's Church w Coatbridge
- w języku lokalnym *,,Polonik" School of Polish Language
Miejscowość *Coatbridge
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 78 714 00 897Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polonik.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

polonik2010

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

,,Polonik" Szkola Języka Polskiego

Agnieszka Iżycka

Lokalizacja:

Budynek St.Stephen's Church przy Paddock Street w Coatbridge,ML5 4PG.
Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Pierwszy oddział szkoły powstał w październiku 2011r.,którego klasę stanowiła młodzież polska w wieku 13-16 lat uczęszczająca na kurs języka polskiego przygotowującego do uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość Języka Polskiego jako Obcego GCSE wydawanego przez AQA w Wielkiej Brytanii.

W lutym 2012r. w wyniku zainteresowania ze strony Rodziców nauka języka polskiego jako obcego uruchomiony został oddział klasy,w której wiedza o Polsce i języku polskim jest przekazywana dzieciom w wieku 7-16 lat.

Aktualnie nauka języka polskiego odbywa się na czterech poziomach nauczania:

 • oddział A,który stanowią dzieci w wieku 7-8 lat (15 uczniów),
 • oddział B,ktory stanowia dzieci w wieku 9-11 lat(10 uczniów),
 • oddział GCSE -przygotowujący młodzież w wieku 13-16 lat do egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie średniozaawansowanym(10 uczniow),
 • oddział AS/A-LEVEL-przygotowujacy młodzież w wieku 16-18 lat do egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym.

Oferujemy:

 • nauczanie dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat: języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych w regionie North Lanarkshire,
 • kursy przygotowujące młodzież do egzaminu GCSE oraz A-level z Języka Polskiego jako Obcego dla młodzieży,
 • Certyfikat Poświadczający Znajomość Języka Polskiego jako Obcego
  przez Państwową Komisję Egzaminacyjną z Polski, AQA w Wielkiej Brytanii,
 • zajęcia lekcyjne, które dają możliwość rozwoju zainteresowań dziecka oraz udział w warsztatach teatralnych,artystycznych,spotkaniach z ciekawymi przedstawicielami polskiej kultury w Wielkiej Brytanii ze szczegolnym naciskiem na Szkocję.

 • Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

  Coatbridge jest miejscowoscia zlokalizowana w hrabstwie North Lanarkshire w regionie centralnej Szkocji/Wielka Brytania.

  Oblegajace miejscowosc mniejsze i wieksze miasteczka dowodza temu,ze rejon zamieszkuje duza spolecznosc Polakow.

  Do powstania placowki przyczyniala sie wspolpraca z lokalnymi,szkockimi organizacjami spolecznymi oraz Urzedem Miasta,w ktorej Polonik zostal zarejestrowany uzyskujac niezbedny numer Child Protection Registration Number 1097.


  Liczba uczniów *
   
  - w roku szkolnym 
               - 2018/19-
                - 2019/20-
                - 2020/21-

  Wiek uczniów *

  -

  Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

  -

  Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

  Mlodzież,która zdała egzamin GCSE otrzymuje certyfikat państwowy AQA honorowany w brytyjskich szkołach.

  Dzieci z zakresu kształcenia zintegrowanego uzyskują szkolny dyplom będący świadectwem odpowiadającym poziomowi ich edukacji i znajomości języka polskiego.  Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

  -

  Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
  -

  Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
  Wszyscy nauczyciele pracują na zasadzie samozatrudnienia.

  Logo szkoły i fotografia
  Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


  Fotografia 
  W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

  Fotografia pozioma: 

  Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
  --