Data aktualizacji: 2013-11-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Spalding pod patronatem EU Integration Centre C.I.C.
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Spalding part of EU Integration Centre C.I.C.
Miejscowość *Spalding
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*8 Osier Road

 

 

Kod pocztowy*

PE11 1UU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Polski w Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7935641070Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0044 1775760996

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ankas.paradise@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

angelswings4

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
EU Integration Centre C.I.C." 1 Abbey Path Spalding PE11 1AY Wielka Brytania

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi naukę języka polskiego, geografii oraz historii Polski w duchu polskich tradycji i wiary chrześcijańskiej w miłej, radosnej atmosferze. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska, która ściśle współpracuje z rodzicami uczniów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Spalding jest średniej wielkości miastem o populacji około 29000 mieszkańców. Jest to miasto farmerskie położone w Lincolnshire, gdzie dwa razy w tygodniu odbywa się tradycyjny targ a raz do roku Festiwal i Parada Kwiatów który przyciąga turystów z całej Anglii. Żyje tu znaczna liczba Polaków w związku z czym w mieście znajduje się 7 polskich sklepów oraz powstało Polskie Centrum Edukacji.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje opisowe świadectwa szkolne oraz świadectwa ukończenia szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudnieni są przez EU INTEGRATION CENTRE C.I.C. pod dyrekcją Diany Gajek na podstawie kwalifikacji, opinii z poprzednich miejsc pracy oraz sprawdzenia CRB.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--