Data aktualizacji: 2021-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia przy OS "Centrum RJKP"
- w języku lokalnym *Польська Суботня Школа при ГО "Центр РПМК"
Miejscowość *Winnica
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. W.Poryka, 20

 

 

Kod pocztowy*

21030

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 (063) 467 89 58Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): milamai@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Martynenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ludmiła Martynenko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ORGANIZACJA SPOŁECZNA "CENTRUM ROZOJU JEZYKA I KULTURY POLSKIEJ W WINNICY"
ul.A.Perwozwannoho 50/20, 21030 Winnica, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *
Szkoła ma swoje szkolne tradycje i dobre stosunki między rodzicami, uczniami oraz administracją szkoły. Bierze udział w kulturowym i sportowym życiu miasta. Dba o dobrym zewnętrznym wyglądzie szkoły. Organizowuje różne uroczystości ku najważniejszym świętom państwowym oraz akcje pomocy. Dużo wagi nadaje nauczaniu języka polskiego, bo są dzieci polskiego pochodzenia. Dzieci podróżują latem do krajów europiejskich i łatwo nawiązują dobre stosunki z rówieśnikami. Zajęcia odbywają się w gabinetach dwupiętrowej szkoły nr 33 m.Winnicy (40 pokoi dla nauki, 1230 uczniów, 75 nauczycieli).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Winnica jest miastem obwodowym, ma 380 tys. obywateli. Zamieszkuje tu najwięcej Polaków z całego Podola.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1970
              - 2019/20120
              - 2020/21110

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w szkole zaczynają się 1 września, a kończą się 25 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie dostają świadectwa ukończenia pewnej klasy lub świadectwo ukończenia szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli w Szkole pracują jako wolontariusze; 1 nauczyciel jest skierowany z Polski przez ORPEG.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---