Data aktualizacji: 2020-07-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Akademia Wiedzy
- w języku lokalnym *Polish Academy of Knowledge
Miejscowość *Dublin1
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*North Richmond Str. Dublin1

 

 

Kod pocztowy*

Dublin1

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada w Dublinie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00353 872 55 99 18Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@szkolapak.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Rosek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Rosek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Academy of Knowledge Ltd.

223 Custom House,

IFSC Harbour

Dublin 1

Ireland


Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

W chwili obecnej szkoła liczy 320 uczniów i zatrudnia 35 nauczycieli. Program nauczania opiera się Podstawie Programowej dla Szkół Polonijnych. W szkole odbywają się cykliczne imprezy cieszące się ogromnym zainteresowaniem - Dzień Niepodległości, Jasełka, Konkurs recytatorski, ortograficzny, biblioteczny, Przedstawienie Wielkanocne ,Festyn Rodzinny.

Biblioteka liczy ok.700 woluminów.

Posiada wspaniałą bazę pomocy dydaktycznych.

Polska Akademia Wiedzy jest zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła skupia dużą liczbę polskiej społeczności, chętnie uczestniczącej w życiu szkoły.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19263
              - 2019/20278
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się w pierwsza sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje oceny opisowe dla klas 1-3, świadectwa dla klas 4-8 . Świadectwa ukończenia klas licealnych. Certyfikat ukończenia warsztatów maturalnych.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła zatrudnia nauczycieli na podstawie umów o pracę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---