Data aktualizacji: 2021-03-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Przedszkole Polskie im. Jana Platera-Gajewskiego w Daugavpils
- w języku lokalnym *Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestāde
Miejscowość *Daugavpils
Kraj *

Łotwa

Ulica, nr domu*Vienibas 38 b

 

 

Kod pocztowy*

LV-5401

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Rydze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37165429256Faks (z numerem kierunkowym kraju) +37165429256

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poludarzs29@inbox.lv

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

anzela1704

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anżela Dubowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kuratorium Oświaty m.Daugavpils
Saules 7
LV-5401 Daugavpils

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
Przedszkole Polskie im.Jana Platera – Gajewskiego jest jedyną tego typu samodzielną placówką na Łotwie. Placówka mieści się w wolno stojącym, niezbyt dużym, jednopiętrowym budynku, jego atutem jest położenie blisko centrum miasta. Placówka posiada 6 sal dydaktycznych, wyposażonych  w atestowane meble dostosowane do wzrostu dzieci; jedną salę dla organizacji zajęć zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości ogólno przedszkolnych, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych.  Na terenie przedszkola mieszczą się place zabaw. Każda grupa wiekowa ma swój plac z piaskownicą, trawnikiem, małym ogródkiem i werandą. Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Nasi rodzice to przedstawiciele różnych narodowości, są bardzo otwarci, życzliwi i aktywni, ponieważ mieszkamy w wielokulturowej i wielojęzycznej miejscowości. Łotysze są bardzo pozytywnie nastawieni do Polaków. Łotewscy Polacy korzystają swobodnie z mediów, które prowadzone są przez środowiska mniejszości narodowej. W języku polskim ukazują się czasopisma, w których głównie zwraca się uwagę na ważne polsko-łotewskie wydarzenia i odbierana jest lokalna telewizja. Wspólnie są organizowane uroczystości okolicznościowe. Polacy w Dyneburgu czują się dobrze. Swobodnie porozumiewają się w języku polskim.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19134
              - 2019/20123
              - 2020/21123

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

przedszkole jest czynne przez cały rok

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenie o ukończeniu przedszkola

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
dyrekcja

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--