Data aktualizacji: 2020-12-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polski Dom w Bielcach
- w języku lokalnym *Casa Poloneza
Miejscowość *Bielce (Bălţi)
Kraj *

Mołdowa

Ulica, nr domu*Păcii 31

 

 

Kod pocztowy*

MD 3100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny RP w Kiszyniowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +373 68147999Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dom.polski.moldawia@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Koczurowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Koczurowska Wiktoria Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie "Polski Dom" w Bielcach, ul. Păcii 31, Bălţi - MD 3100

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *
W Polskim Domu w Bielcach pracuje dwóch nauczycieli z Polski. Lekcje j. polskiego odbywają się w oddzielnych salach. Klasy są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i gry planszowe. Brak gier komputerowych służących do nauczania j. obcego. W każdej sali znajdują się dobrze zaopatrzone biblioteczki klasowe.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Bielce to drugie, co do wielkości miasto w Mołdawii(ok. 160 tys. mieszkańców, z czego 3000 to Polacy). Większość mieszkających tu ludzi polskiego pochodzenia to potomkowie osadników przybyłych w XIX w. i na początku XX w. Istnieje tutaj kościół katolicki, który często jest nazywany polskim. Pracują w nim księża z Polski: ks. Jacek Puć. Wszystkich uczących się j. polskiego cechuje wielkie zainteresowanie językiem i kulturą polską. Jednak jednym z powodów nauki j. polskiego dzieci i młodzieży jest możliwość studiowania w przyszłości w Polsce. Ludzie starsi poznają mowę polską przede wszystkim w celu otrzymania Karty Polaka. W Bielcach prawie wszyscy Polacy należą do Stowarzyszenia" Polski Dom".

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20150
              - 2020/21150

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---