Data aktualizacji: 2020-12-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum nr 5
- w języku lokalnym *Гимназия №5
Miejscowość *Nur-Sułtan
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*ul. Żenibeka Tarchana 16

 

 

Kod pocztowy*

010000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Astanie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7717 250 1745Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): astana-mektep5@yandex.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dyrektor Aleksiej Trufanow / Prezes Helena Rogowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Jermołowicz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Lokalne kuratorium oświaty

Rok powstania szkoły.*
1965
Krótki opis szkoły *

Gimnazjum nr 5 ma charakter szkoły lingwistycznej. Można się tu uczyć j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego i j. polskiego.
Nauka języka polskiego obejmuje lekcje fakultatywne. W zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci i młodzież  z innych szkół.
Kursy dla dorosłych odbywają się poza terenem szkoły w godzinach popołudniowych w placówkach, z którymi współpracują stowarzyszenia.
Nauczyciel z Polski poza lekcjami j. polskiego z elementami historii i literatury polskiej zajmuje się animacją polskiej kultury - organizuje obchody polskich świąt narodowych, religijnych i rodzinnych, wieczory polskiej poezji, konkursy recytatorskie.

W gabinecie imienia F. Chopina odbywają się również zajęcia Polonijnej Szkoły Niedzielnej, na których uczniowie poznają, oprócz języka i historii, również polskie pieśni i tańce. 

Sala jest dobrze wyposażona - tablica multimedialna, komputer, drukarka ze skanerem, książki, mapy.
Zainteresowanie nauką języka polskiego rokrocznie wzrasta.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Nur-Sułtan jest stolicą Kazachstanu. Miasto dynamicznie się rozwija, jest głównym ośrodkiem naukowym, ekonomicznym i kulturalnym Kazachstanu.
Według nieoficjalnych danych mieszka tu ok. 3,5 tyś. osób polskiego pochodzenia zrzeszonych w trzech stowarzyszeniach: "Polacy" i "Polska Jedność" i "Orszak Polonijny".

Na Uniwersytecie Eurazjatyckim im. Lwa Gumilowa  również prowadzone są zajęcia języka polskiego i wiedzy o Polsce (obowiązkowe i fakultatywne), w których uczestniczą studenci.

Działa tam również Polskie Centrum Kulturalno - Edukacyjne, które organizuje kursy języka polskiego dla wszystkich zainteresowanych.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21183

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września do końca maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikaty ukończenia kursu języka polskiego wydane przez osobę organizujacą kurs.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciela z Polski zatrudnia dyrektor.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---