Data aktualizacji: 2021-03-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Perth (Scotland) w North Inch Community Campus
- w języku lokalnym *Frederick Chopin's Perth Polish Saturday School at North Inch Community Campus
Miejscowość *Perth (Scotland)
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Gowans Terrace

 

 

Kod pocztowy*

PH1 5BF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447783140888Faks (z numerem kierunkowym kraju) telefon stacjonarny i fax : +44 1738 587163

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sobotniaszkola_perth@hotmail.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wioletta Hass-Lipińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wioletta Hass-Lipińska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

adres do korespondencji:
Frederick Chopin's Perth Polish Saturday School

Dyrektor   Wioletta Hass-Lipinska
12 Guards Way
Perth
PH1 2SD
SCOTLAND
Scotland - United Kingdom


Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Polska Sobotnia Szkoła im Fryderyka Chopina w Perth (Scotland) od trzech lat mieści sie w nowoczesnym kompleksie szkolnym otwartym w kwietniu 2010 roku North Inch Community Campus. Polska Szkoła korzysta z sal lekcyjnych, dużego korytarza, sali teatralnej z profesjonalną sceną, odrębnego pomieszczenia dla konsumpcji lunchu oraz salą gimnastyczną.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19126
              - 2019/20137
              - 2020/21138

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Wrzesień - Czerwiec każdego roku szkolnego

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---