Data aktualizacji: 2020-12-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła języka polskiego przy Związku Kulturalno - Oświatowym Polaków w Gruzji "Polonia"
- w języku lokalnym *Polish Cultural Association of Georgia "Polonia"
Miejscowość *Tbilisi
Kraj *

Gruzja

Ulica, nr domu*Sulhan Saba 7

 

 

Kod pocztowy*

0105

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Referat Konsularny Ambasady RP w Tbilisi
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +995 32 298 99 50Faks (z numerem kierunkowym kraju) +995 32 298 99 50

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): brak

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

prof. Maria Filina

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Związek Kulturalno - Oświatowy Polaków w Gruzji "Polonia"
ul. Sulhan Saba 7
Tbilisi 0105

Polish Cultural Association of Georgia "Polonia"
7, Sulhan Saba Street
Tbilisi 0108

Rok powstania szkoły.*
1996
Krótki opis szkoły *
Nauczanie języka polskiego odbywa się codziennie, z wyjątkiem niedzieli i poniedziałku. Zajęcia prowadzone są głównie po południu i wieczorem. Jedynie w soboty zajęcia rozpoczynają się o 10.00 i trwają do 18.00.
Uczestnikami zajęć są przede wszystkim osoby dorosłe i młodzież (studenci). Uczą się oni w pięciu grupach, utworzonych na podstawie poziomu znajomości języka (są to grupy: A1, A2, B1, B2). Oprócz zajęć językowych szkoła oferuje  projekcje polskich filmów,  warsztaty: "Spotkania z Polską", podczas których słuchacze mogą zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii, kultury Polski, konsultacje językowe, zasoby bibioteki. Wykorzystując aktywność uczestników kursów, w ramach spotkań, organizowane są obchody polskich świąt.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1955
              - 2019/2055
              - 2020/2150

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończeniu roku szkolnego słuchacze otrzymują certyfikat wydany przez stowarzyszenie polonijne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---