Data aktualizacji: 2021-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła przy Domu Polskim w Styrczy
- w języku lokalnym *Scoala Poloneza la Casa Poloneza in Styrcea
Miejscowość *Styrcza
Kraj *

Mołdowa

Ulica, nr domu*Kalinowskiego 16

 

 

Kod pocztowy*

49-01 Glodeni

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kiszyniów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 -+373 68382806Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): brak

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Koczurowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Polskiej Kultury "Dom Polski" w Bielcach; MD 3100 Bielce ul Pacii 31, tel. +373 23122413


Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi działalność kulturalną,pedagogiczną,przygotowuje do nauki w Polsce w szkole średniej. Warunki lokalowe dobre


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Styrcza to mała wieś,w której zamieszkują potomkowie przybyłych tu około 1900 roku  Polaków.Jest tu kościół katolicki,muzeum.Brak sklepu.Na wsi mówi się po polsku,ukraińsku,rosyjsku i mołdawsku.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2151

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---