Data aktualizacji: 2021-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dom Kultury Polskiej w Czkałowie
- w języku lokalnym *Дом Польской Культуры
Miejscowość *Czkałowo
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Джамбула 42

 

 

Kod pocztowy*

151043

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Astana
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 776 528 4705Faks (z numerem kierunkowym kraju) +7 776 528 4705

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): anna.dobrzelewska@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Dobrzelewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Dom Kultury Polskiej przy Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czkałowie ul. Dżambuła 42, 151043 Czkałowo, rejon tajynszyńskij, obwód północnokazachstański, Kazachstan

Instagram: Dom_Kultury_Polskiej

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *

Szkoła przyparafialna, w której prowadzone są zajęcia z języka polskiego, historii i kultury polskiej w formie fakultetów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także kursów przygotowujących młodzież do egzaminów na studia w Polsce. Dom również jest miejscem spotkań Klubu Seniora, zespołu tanecznego " Słoneczniki" zespołu muzycznego " Czerwona Kalina"


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Czkałowo to mała miejscowość na trasie Kokszetau-Omsk, w północnym Kazachstanie, licząca ok. 4000 mieszkańców, z których ok. 30% to ludność pochodzenia polskiego. Obecnie wśród mieszkańców Czkałowa i okolic widoczna jest wzmożona migracja (do Polski, na Białoruś i do Rosji.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2198

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09.2020 - 30.06.2021

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje języka polskiego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
W szkole pracuje nauczyciel z Polski skierowany tu przez ORPEG.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---