Data aktualizacji: 2021-11-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła przy Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie
- w języku lokalnym *Миколаiвське товариство полякiв
Miejscowość *Mikołajów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. 8 Poprzeczna 9

 

 

Kod pocztowy*

54001

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

odeski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380979803094Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polonez.niko@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Magdenko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Lisowska pełniąca obowiązki prezesa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie 54-001 a/s 415 Mikołajów Ukraina

Prezes Anna Magdenko, p.o. Anna Lisowska


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Liczebność uczniów w ostatnich latach zmniejsza się. Na studia do Polski nauczyciele przygotowali kilkadziesiąt osób. Dużo młodzieży i starszych osób uczy się języka polskiego w celu zdobycia  Karty Polaka. W grupie zaawansowanej zbierają się osoby w celu kształcenia języka polskiego, poznawania polskiej historii, kultury. W Mikołajowie szkoła przy Obwodowym Stowarzyszeniu Polaków jest głównym ośrodkiem promocji języka polskiego i kultury polskiej. Od 1997 roku prezesowie zbierali podręczniki, filmy, muzykę, materiały dydaktyczne. Szkoła ma na dzień dzisiejszy własne pomieszczenie od miasta, meble i wyposażenie od stowarzyszenia„Wspólnota Polska”, „Semper Polonia”, „Pomoc Polakom na Wschodzie”.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Mikołajów znajduje się na południu Ukrainy. W obwodzie mikołajowskim Polacy są mniejszością. W obwodzie są wioski, które powstały po powstaniach styczniowym i listopadowym. W Mikołajowie w 1938 roku były 2 polskie szkoły.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19150
              - 2019/20122
              - 2020/21107
              - 2021/2284
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września, a kończą się w końcu maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenia o ukończeniu nauki w danym roku szkolnym, w których podana jest liczba godzin i stopień opanowania materiału.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciela z Polski kieruje ORPEG.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---