Data aktualizacji: 2021-06-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Średnia Szkoła Nr.9 w Brześciu
- w języku lokalnym *GUO Sredniaja Szkoła Nr.9 w mieście Brześć
Miejscowość *Brześć
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul Naganowa 3

 

 

Kod pocztowy*

224005

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Brześć
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375 162 233871, 232815, 2381-87Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): school9brest@rcit.by

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Bogatko Raisa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Jodła Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Rejonowy Oddział Oświaty
224005 Brześć ul. Lenina 13
+375 162 219206

Rok powstania szkoły.*
1946
Krótki opis szkoły *
Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Dwupiętrowy, mniejszy i starszy, zajmują klasy I-IV tzw. Szkoła Początkowa.Jest 5 równoległych klas, w tym jedna klasa : polska, w której nauczanie odbywa się w jęz. polskim. Pracuje jednanauczycielka z Polski. Uczniowie mają po 2 godz. tygodniowo języka białoruskiego i języka rosyjskiego, oraz 3 godziny języka angielskiego. Pozostałe klasy uczą się w języku . rosyjskim, oraz mają 2 godz. jęz. białoruskiego i angielskiego. W większym budynku mieści się, oprócz sal lekcyjnych, duża stołówka, biblioteka, 2 hale sportowe, duża aula, basen, gabinet lekarza i stomatologa. Obok szkoły znajduje się duże boisko sportowe. Szkoła znajduje się w sąsiedztwie parku. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Brześć jest dużym, przygranicznym miastem,w którym mieszkają: Białorusini, Polacy, Rosjanie, Żydzi. Działają 2 organizacje Polonijne : Związek Polaków na Białorusi, któremu przewodniczy p. Alina Jaroszewicz i Polska Macierz Szkolna, której Prezesem jest p. Maria Sulima. Działa też chór Polesie, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dosyć często odbywają się organizowane przez Konsulat różne imprezy np: pokaz filmów A. Wajdy we wrześniu, w listopadzie Muzyczne Kolaże. Organizowane są też wycieczki po Białorusi i do Polski, inscenizacje, imprezy na powietrzu takie jak spektakle teatralne.Co roku PMS "Polesie" organizuje konkurs recytatorski.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191120
              - 2019/201145
              - 2020/211162
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września każdego roku, a kończą się 31 maja również każdego roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo po ukończeniu 9 klasy oraz po 11 klasie uczniowie otrzymują świadectwo maturalne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---