Data aktualizacji: 2021-01-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Nr 4 miasta Tajynsza
- w języku lokalnym *Школа № 4 города Тайынша
Miejscowość *Tajynsza
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Kommunisticzeskaja 55

 

 

Kod pocztowy*

151000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział konsularny Ambasady RP w Nur-Sułtanie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 705 641 6963Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): elzbieta.konik@orpeg.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anatol Kraszewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Konik Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Społecznie Stowarzyszenie "Stowarzyszenie Polaków obwodu Akmolińskiego"

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Szkoła istnieje przy Północnokazachstańskim Wojewódzkim Centrum Kultury Polskiej Kopernik w Pietropawłowsku
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Tajynsza leży na północy Kazachstanu. Jest centrum rejonu tajynszyńsiego obwodu północnokazachstańskiego. W rejonie Tajyńszyńskim mieszka około 10 tysięcy Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19105
              - 2019/20118
              - 2020/2195

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 01 września

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
ORPEG

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---