Data aktualizacji: 2024-01-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Pierwsza Społeczna Szkoła Polska w Austrii
- w języku lokalnym *Erste Gesellschaftliche Polnische Schule in Oesterreich
Miejscowość *Wiedeń
Kraj *

Austria

Ulica, nr domu*Galvanigasse 1-3, Schillgasse 31

 

 

Kod pocztowy*

1210

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wiedeń
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +436803039537Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@uczymypolskiego.at

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Rusowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Arkadiusz Rusowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich

Galvanigasse 1-3, 1210 Wien.


Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

1. Szkoła jest placówką założoną i zarządzaną przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich). Ma ona charakter szkoły społecznej, tzn. jej działanie jest w całości finansowane z wpłat rodziców. Wpłaty te przeznaczane są wyłącznie na opłacenie nauczania dzieci.

2. Szkoła jest organizacją non-profit. Jej działalność nie jest nastawiona na wykazanie zysku.

3. Siedzibą szkoły jest budynek należący do Parafii Gartenstadt przy kościele Blut Christi, Galvanigasse 1-3, 1210 Wien, w którym szkoła wynajmuje odpłatnie pomieszczenia klasowe.

4. Uczęszczanie dziecka do szkoły jest dobrowolne i stanowi uzupełnienie nauki w austriackim systemie edukacji.

5. Głównym celem szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, polskiej kultury i historii, stwarzanie dzieciom okazji do wspólnej nauki, wspólnych zabaw, rozmów, interakcji z rówieśnikami, dawanie im możliwości kontaktu z żywą polszczyzną i z tekstami literackimi.

6. Szkoła jest przygotowana do prowadzenia zajęć w czterech grupach wiekowych i do poniższych grup prowadzi zapisy:

a) dzieci w wieku przedszkolnym – dwie grupy wiekowe: 3-4 lata oraz 4,5-5,5 lat;

b) dzieci w wieku wczesnoszkolnym – 6-9 lat;

c) dzieci w wieku 10-15 lat.

7. Zapisy do szkoły odbywają się cały rok. Podstawą do zapisania dziecka do szkoły jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz opłacenie czesnego.

8. Zajęcia odbywają się w czasie roku szkolnego w soboty przed południem, począwszy od drugiego tygodnia września, a skończywszy na ostatnim tygodniu czerwca. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, zajęcia będą odbywać się w piątki po południu lub w inny dzień ustalony przez rodziców.

9. Harmonogram dni wolnych od nauki jest zgodny z harmonogramem przyjętym w szkołach wiedeńskich.

10. Szkoła w procesie nauczania języka polskiego korzysta z najnowszych programów szkolnych opracowanych dla szkół uczących języka polskiego za granicą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami kraju, programy te integrują język polski i literaturę z historią i geografią Polski.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Wiedeń to miasto, w którym żyje najwięcej Polaków w Austrii. Szacuje się ich liczbę na ok. 70 tys. Wiele dzieci nie uczy się języka polskiego. W Wiedniu do niedawna działała tylko jedna szkoła polska. Jej niedogodne położenie na południowej granicy miasta odstraszał rodziców, którzy mieszkają w północnej części Wiednia. Dojazd do szkoły zajmował zbyt wiele czasu. Dlatego nasza placówka powstała na północy Wiednia i daje możliwość nauki dzieci tym, którzy nie zdecydowali się na wożenie dziecka do "starej" polskiej szkoły. Poza tym nasza szkoła prowadzi zajęcia w grupie przedszkolnej (3-5,5 lat).

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19203
              - 2019/20231
              - 2020/21153
              - 2021/22189
              - 2022/23205
              - 2023/24*230

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego - druga sobota września.

Zakończenie roku szkolnego - ostatnia sobota czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnienie na umowę-zlecenie (Geringfuegig beschaeftigt), zatrudnienie etatowe.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---