Data aktualizacji: 2011-12-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOLA SOBOTNIA W TIVERTON
- w języku lokalnym *THE ANGLO-POLISH SATURDAY SCHOOL OF TIVERTON
Miejscowość *Tiverton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*COWLEYMOOR ROAD

 

 

Kod pocztowy*

EX16 6HH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 004407565715484Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tivertonpolskaszkola@googlemail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia w Tiverton rozpoczęła swoją działalnośc na początku stycznia 2008 roku. Szkoła powstała przy współpracy Polsko Angielskiej Organizacji w Tiverton, ktora wspierała naszą pracę, pomagała w znalezieniu nauczycieli i użyczała nam miejsca na pierwsze spotkania związane z organizacją Szkoły. Polska Szkoła Sobotnia powstala w celu krzewienia polskiej kultury i języka wśród polskich dzieci mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii , Tiverton i okolic. Zajęcia w Polskiej Szkole Sobotniej odbywają się w każdą sobotę od godz 10 do 14. Jesteśmy pierwszą taką placówką powstałą w Devonie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo Szkolne z Polskiej Macierzy Szkolnej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---