Data aktualizacji: 2023-12-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Burnley
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Burnley
Miejscowość *Burnley
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Eastern Avenue

 

 

Kod pocztowy*

BB10 2AT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +441282692858Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mondep@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Deptus

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Deptus Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Placówka nasza została wpisana w rejestr szkół prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną Zagranicą, która ma swoją siedzibę w Londynie przy 238 King Street, W6 0RF.


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia w Burnley wykorzystuje w swojej pracy budynek Sir John Thursby Community College przy Eastern Avenue w Burnley Szkoła zaprasza dzieci i ich rodziców/opiekunów w soboty od 9.30 do 13.30. Organizacja placówki przewiduje grupy dzieci w wieku przedszkolnym i klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Oferujemy nauczanie na wysokim poziomie dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Lekcje w naszej szkole są oryginalne i ciekawe, aktywizują dzieci i zachęcają je do nauki.  W życie szkoły angażują się również rodzice. Współpraca ta jest owocna i przybiera różne formy, bowiem naszym celem nadrzędnym jest dbanie o prawidłowy rozwój umysłowy dzieci, wychowywanie ich w duchu chrześcijańskim oraz promowanie w naszym środowisku.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Burnley położone jest w hrabstwie Lancashire, liczy 87 tys. ludności. Miasto to zamieszkują ludzie różnych narodowości i wyznań.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1988
              - 2019/2077
              - 2020/2149
              - 2021/2274
              - 2022/2381
              - 2023/24*83

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny zawsze zaczyna się w drugą sobotę września, a kończymy w ostatnią sobotę czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego rodzice otrzymują swiadectwo i opinię (w grupie 4-latków, 5-cio latków oraz w klasach nauczania początkowego) na temat osiągnięć dziecka.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli na zasadach pracy wolontaryjnej.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---