Data aktualizacji: 2022-11-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła w Rugby im.Ireny Sendlerowej
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Rugby im.Ireny Sendlerowej
Miejscowość *Rugby
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*9 Barrie Way

 

 

Kod pocztowy*

CV2 3PN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

londyński okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447800831350Faks (z numerem kierunkowym kraju) http://www.rugbyszkola.com/

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): SPSchool555@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Kwiatkowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Kwiatkowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska szkola w Rugby

im. Ireny Sendlerowej

w Rugby

9 Barrie Way

CV2 3PN

Coventry


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *

Szkoła przyjmuje dzieci i mlodzież w wieku od 4 do 15 lat. 

W każdą sobotę są przeprowadzane 3 godziny lekcyjne, przedmioty nauczania: jęz.polski, zarys historii Polski i geografii Polski oraz religia. Prowadzimy również zajęcia pozalekcyjne promujące sport dla zdrowia fizycznego dzieci, jak rownież klasy plastyczne i inne wspierające rozwój kulturowy i emocjonalny.

Oprócz zajęć w soboty organizujemy wiele imprez kulturowych promujących zwyczaje i kulturę polską.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Rugby jest miastem średniej wielkości leżącym w środkowej Anglii, Polonia jest bardzo liczn9a Polaków jest około 4 tys). Społeczność lokalna skupiona jest przy szkole oraz przy miejscowej parafii.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1978
              - 2019/2085
              - 2020/21
              - 2021/2260
              - 2022/2370

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna sie 2 sobotę wrzesnia, a kończy pierwszą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje swiadectwo ukończenia nauki na danym poziomie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły.

Rozpatrywane są podania chętnych nauczycieli oraz ich doświadczenie w pracy w szkole, sprawdzenie dokumentu o nie karalnosci, a takze w niektórych wypadkach wymagane są referencje.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---