Data aktualizacji: 2012-05-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Wyszyńskiego w Londynie
- w języku lokalnym *Cardinal Stefan Wyszynski Polish Saturday School in London
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bishop Douglass School, Hamilton Road, East Finchley, London

 

 

Kod pocztowy*

N2 0SQ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447720968503Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polska-szkola.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła działa pod patronatem Polskiej Misjii Katolickiej w Anglii i Walii Polish Catholic Mission (Registered Charity Number:1119423) 2 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ tel. (020) 7226.3439, fax (020) 7704.7668 e-mail: chancellor@pbfgroup.co.uk www.polishcatholicmission.org.uk

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Uczymy jezyka polskiego, historii, religii, geografii, muzyki z elementami rytmiki, a także po raz pierwszy w tym roku, fizyki i matematyki. W bierzącym roku szkolnym otwieramy też nowe oddziały przedszkolne (3 latki) i 3 grupę zerówki, mamy też ambicję otworzyć bezpłatne klasy konwersacyjne (język angielski) dla rodziców naszych uczniów. Otwieramy też drzwi szkolne dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi np. porażenie mózgowe- te dzieci mają przydzieloną specjalną nauczycielkę, która współpracując z nauczycielem przedmiotu, zajmuje się właśnie nimi. W obecnym roku chcemy też rozpocząć cykl spotkań z ciekawymi ludzmi, zwłaszcza z przedstawicielami starszego, pamiętającego jeszcze czasy wojny pokolenia- tak aby mogli oni przekazać żywą lekcję historii naszym uczniom. Długoterminowa strategia rozwoju szkoły zakłada stopniowe przekształcenie naszej placówki w tzw. centrum pomocy rodzinie, gdzie obok potrzeb edukacyjnych moglibyśmy otoczyć opieką wszystkich potrzebujących wsparcia, poprzez możliwość kontaktu z polskim psychologiem i prawnikiem.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwo ukonczenia szkoly - klasy 1 - GCSE Dyplomy dla przedszkolaków (nursery & reception)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarzad

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---