Data aktualizacji: 2023-11-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Tilburgu przy Fundacji Akademia Polonez
- w języku lokalnym *Poolse School Tilburg bij Stichting Akademia Polonez
Miejscowość *Tilburg
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Bijenweide 18 (adres korespondencyjny)

 

 

Kod pocztowy*

4874 MA Etten-Leur (adres korespondencyjny)

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31625295976Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pstilburg.zarzad@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna van Halteren-Bogucka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna van Halteren-Bogucka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Fundacji Akademia Polonez, adres korespondencyjny Bijenweide 18, 4874 MA Etten-Leur, Niderlandy.

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

Szkoła jest instytucją zrzeszającą dzieci, rodziców, nauczycieli i osoby zainteresowane polską kulturą, tradycją i pielęgnowaniem języka polskiego. Łączą nas nasze polskie korzenie i entuzjazm, by nasze dzieci mieszkające w Holandii wiedziały co to znaczy być Polakiem i jaką ogromną wartość w ich życiu ma ich polskie pochodzenie, historia, nasza tradycja i kultura. Szkoła powstała z inicjatywy rodziców w 1994 roku i działa nieprzerwanie do dziś. 

Polska Szkoła w Tilburgu jest częścią Fundacji Akademia Polonez. Wszystkie osoby pracujące na rzecz fundacji - zarząd, nauczyciele - są wolontariuszami.

Polska Szkoła w Tilburgu/Fundacja Akademia Polonez nie posiada własnego lokalu i na potrzeby prowadzenia zajęć i wydarzeń wynajmuje pomieszczenia. Od września 2023 roku fundacja wynajmuje pomieszczenia w kulturalnym ośrodku dzielnicowym 't Sant, przy Beneluxlaan 74 w Tilburgu (kod pocztowy 5042 WS Tilburg) - tu głównie odbywają się zajęcia lekcyjne i niektóre wydarzenia. Od grudnia 2010 roku szkoła wynajmuje sale w wielofunkcyjnym budynku miejskim MFA "Het Kruispunt" przy Sinopelstraat 1 w Tilburgu, kod pocztowy 5044 KP - do lipca 2023 roku to była główna lokalizacja, gdzie były wynajmowane sale na zajęcia lekcyjne, a od września 2023 - wynajmowane są sale na większe wydarzenia .

Do szkoły uczęszczają dzieci z rodzin polskich i polsko-holenderskich  i innych mieszkających w Holandii lub w pobliskiej Belgii. 

Zajęcia edukacyjne prowadzone w roku szkolnym 2023/24:

- język polski (10 grup)

- historia Polski (4 grupy)

- geografia Polski (4 grupy)

- religia (3 grupy)

- warsztaty plastyczne

- kółko historyczne

- kółko szachowe

- logorytmika

- zajęcia korekcyjne logopedyczne Mówię dobrze po polsku

- świetlica

- redakcja gazetki szkolnej
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Tilburg - miasto leżące w południowej Holandii, w prowincji Brabancja Północna, nad Kanałem Wilhelminy, na wschód od Bredy. Tilburg liczy ok. 200 000 mieszkańców (2006) i jest szóstym co do wielkości miastem w Holandii. Tilburg jest przede wszystkim miastem akademickim, tu mieści się siedziba Uniwersytetu w Tilburgu. Co roku latem organizowane jest tu największe w całej Brabancji Północnej wesołe miasteczko tzw. kermis - Tilburg kermis. Liczba zarejestrowanych Polaków w Tilburgu wynosi 3841 (stan na dzień 1-1-2017). Ci Polacy to nie tylko sezonowi pracownicy lecz całe rodziny pracujące i osiedlające się na stałe lub na dłuższy czas w Holandii. To osoby, które widzą tutaj lepsze perspektywy egzystencji niż w Polsce.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1999
              - 2019/20118
              - 2020/21105
              - 2021/22121
              - 2022/23135
              - 2023/24*143

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w sierpniu / wrześniu i kończą w czerwcu / lipcu. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła na zakończenie każdego roku szkolnego wydaje świadectwa szkolne z oceną opisową uczniów. Jednak świadectwa te nie są formalnymi dokumentami polskimi, służą one jako ogólna informacja o osiągnięciach szkolnych dziecka.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnienie nauczyciela odbywa się po rozmowie i akceptacji kandydata przez zarząd fundacji. Mile widziane jest wykształcenie pedagogiczne jednak nie zawsze jest to możliwe.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--