Data aktualizacji: 2022-11-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Manchester
- w języku lokalnym *Polish School-Manchester
Miejscowość *Manchester
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St. Antony’s Catholic College,Bradfield Road

 

 

Kod pocztowy*

M41 9PD

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze, Manchester One, 51 Portland st, M1 3LD, Manchester, Wielka Brytania
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 07434 161991Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): admin@polskaszkola.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta Niblett

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Bilas Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish School Manchester

143 Firbank Road

Manchester

M23 2YP


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Ojczysta w Manchesterze uczy: języka polskiego i literatury, wychowania religijnego, geografii i historii polskiej, dziedzictwa narodowego, w tym wychowania kulturowego i tradycji. Nasza szkoła jest szkołą sobotnią, która funkcjonuje przez około 33 tygodnie w ciągu roku. Normalne zajęcia szkolne odbywają się od 9:15 do 13:15. Podstawą nauczania jest program opracowany przez Polską Macierz Szkolną w Londynie, szczegóły oraz dokument programu są dostępne na naszej stronie internetowej. Nauczyciele używają programu PMS jako punkt wyjściowy i mają całkowitą wolność na jego modyfikację aby dynamicznie zaspokoić potrzeby klasy. Nauczyciele pracują z podręcznikami, które są rekomendowane przez polskie Ministerstwo Edukacji. Każdego roku szkolnego kilkoro uczniów podchodzi do tak zwanej małej i dużej matury z języka polskiego (paźstwowy egzamin GCSE oraz A-level. Prowadzimy także lekcje języka angielskiego dla nowoprzybyłych dorosłych imigrantów aby umożliwić im dobry start za granicą oraz polepszyć szansę znalezienia pracy.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Manchester to jeden z głównych ośrodków metropolitalnych w Wielkiej Brytanii. Według danych z 2011 roku to własnie w Manchester mieszka największe skupisko Polaków w UK. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19226
              - 2019/20230
              - 2020/2197
              - 2021/22150
              - 2022/23158

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynamy zwykle w drugą sobotę września, kończymy w połowie lipca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa ukończenia klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez Radę Powierników, pracują na zasadzie wolontariatu.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---