Data aktualizacji: 2023-09-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Uzupełniająca im. Jana Brzechwy w Hastings i St Leonards on Sea
- w języku lokalnym *Jan Brzechwa's Polish Supplementary School in Hastings and St Leonards on Sea
Miejscowość *Hastings & St. Leonards-on-Sea
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St Matthews Church Centre, London Road, St Leonards on Sea

 

 

Kod pocztowy*

TN37 6PD

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447917795512Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolahastings@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Janowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewelina Włoch Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarząd Szkoły

Przewodniczaca Zarządu / Dyrektor - Aleksandra Janowicz

Skarbnik - Katarzyna Dąbrowska

Sekretarz -Ewelina Włoch


Członkini honorowa - założycielka szkoły, uprzednio, przewodniczący szkoły, potem jej Skarbnik - Anna Roby

Członkini honorowa - była Sekretarz - Joanna WieczerzakRok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Cele szkoły to organizacja i prowadzenie zajęć w języku polskim dla dzieci od lat 3.

Zajęcia są oparte o Podstawę Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Obejmują głownie zajęcia zintegrtowane dla młodszych dzieci oraz język polski z elementami historii i geografii dla starszych. Kultywujemy polskie tradycje poprzez organizacje typowych polskich imprez dla społeczności szkolnej, uczymy o i obchodzimy z dziećmi polskie święta narodowe i rodzinne.

Zadaniem szkoły jest wspomożenie dzieci w ich wysiłku zachowania tożsamości narodowej poprzez swobodne posługiwanie sie językiem polskim mówionym i pisanym, poprzez propagowanie kultury polskiej, wspomaganie kontaktów między Polakami w naszej społeczności oraz wspomaganie dzieci w ich przygotowaniu sie do egzaminów z języka polskiego (GCSE Polish)


W roku szkolnym 2023-2024 dzieci uczą sie w czterech przedziałach grupowych z podziałem na podgrupy. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. 

Do dyspozycji mamy St Mattchew Church Centre z czterema osobnymi salami i kuchnią, które to pomieszczenia wynajmujemy od lokalnej parafii anglikańskiej. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polska społeczność w Hastings jest dość sfragmentaryzowana. Jeszcze kilka lat temu działało Polskie Stowarzyszenie w Hastings i Okolicach, które próbowało kontynuować tradycję wcześniejszej Polonii, ale ze względu na zaangażowanie jego komitetu w Polską Szkołę i brak chętnych do prowadzenia stowarzyszenia, zawiesiło ono swoją działalność. Obecnie największymi skupiskami Polaków w okolicy są Polska Parafia w Brighton z comiesięcznymi mszami w języku polskim oraz Polska Szkoła z naszymy cotygodniowymi zajęciami.

Różne grupy Polaków skupione są wirtualnie jako osoby zarejestrowane z grupą Facebookową Polacy w Hastings, a także spotykające się ad hoc przy okazji rzadkich niestety polskich wydarzeń kulturalnych w mieście.

Kilka lat temu szacowaliśmy, że społeczność obejmuje około 1000 osób, jednakże nie posiadamy informacji na temat wpływu Brexitu i pandemii na tę liczbe obecnie.    


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1936
              - 2019/2041
              - 2020/2142
              - 2021/2243
              - 2022/2341
              - 2023/24*32

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odzwierciedlają rok szkolny obowiązujący w Anglii w hrabstwie East Sussex. Rozpoczynają się zwykle w drugim tygodniu września i kończą w drugim lub trzecim tygodniu lipca roku następnego. Zwykle rocznie prowadzimy 36 sesji w każdej grupie (3 godziny na sesję).

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje własne dyplomy uczestnictwa każdemu uczniowi z oceną opisową posiadanych /nabytych umiejętności 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Komitet zarządzajacy szkołą (zarząd szkoły) zatrudnia 5 nauczycieli na podstawie mieszanych metod rekrutacyjnych np rozmowa kwlifikujaca, lekcja pokazowa itd i na podstawie umowy o pracę.  Mamy też jedną nauczycielkę-wolontariuszkę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---