Data aktualizacji: 2023-11-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Parafialna Szkoła Polska im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
- w języku lokalnym *Stefan Cardinal Wyszynski Polish School
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*3636 W. Wolfram Street

 

 

Kod pocztowy*

60618

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 773 342 3636Faks (z numerem kierunkowym kraju) 001 773 342 3638

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pspwyszynski@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Koch

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Izabela Bożek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Rada Szkolna Parafialnej Szkoły Polskiej im. S. Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka
3636 W. Wolfram Street
Chicago, Illinois 60618
USA

Rok powstania szkoły.*
1984
Krótki opis szkoły *
W roku szkolnym 2023/2024 do szkoły naszej uczęszcza 121 uczniów, a pracuje w niej 18 nauczycieli. Szkoła posiada 2 oddziały przedszkolne (3/4-latki, zerówka). W szkole podstawowej natomiast utworzonych zostało 8 oddziałów (klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4, klasa 5, klasa 6, klasa 7 i klasa 8). Ogółem do szkoły podstawowej uczęszcza około 68 uczniów. W 3 klasach licealnych uczy się około 34 uczniów (klasa 1, klasa 2, klasa 3). Uczniowie naszej szkoły to w większości dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych, dla których język polski jest już drugim.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Chicago jest ogromnym skupiskiem polonijnym. Dzielnica, w której znajduje się nasza szkoła to dawna polska dzielnica. Obecnie zmieniła się i przeważa w niej ludność latynoska. Większość naszych uczniów dojeżdża więc do szkoły z często bardzo odległych przedmieść.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21126
              - 2021/22121
              - 2022/23129
              - 2023/24*121

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w sierpniu i kończą w maju.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła w klasach przedszkolnych wydaje dyplomy ukończenia nauki. W szkole podstawowej uczniowie na zakończenie roku otrzymują świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy. W liceum natomiast oprócz świadectwa uczniowie otrzymują tzw. akredytację czyli dokument z Departamentu Oświaty w stanie Illinois, który pozwala im starać się o kredyty z języka polskiego jako obcego w macierzystym high school amerykańskim.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły w oparciu o rekomendacje oraz wykształcenie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--