Data aktualizacji: 2024-01-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Wisławy Szymborskiej w Yorku
- w języku lokalnym *Wislawa Szymborska’s Polish Saturday School in York
Miejscowość *York
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Millthorpe School, Nunthorpe Avenue

 

 

Kod pocztowy*

YO23 1WF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447707016268Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolyork@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Lenc

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Lenc Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Organizacja Polonijna w Yorku (York Polish Organisation)

14 Merton Court

York

YO24 4QT

North Yorkshire

United Kingdom


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia w Yorku jest projektem Organizacji Polonijnej w Yorku. Szkoła funkcjonuje na zasadach stowarzyszenia. Głównym założeniem szkoły jest działanie na rzecz polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w Yorku oraz jego okolicach poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1952
              - 2019/2060
              - 2020/2158
              - 2021/2246
              - 2022/2352
              - 2023/24*69

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z terminarzem zajęć w angielskich szkołach podstawowych. Rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się z reguły w pierwszym lub drugim tygodniu września, a zakończenie w pierwszym tygodniu lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie każdego roku szkolnego uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku otrzymują świadectwo uczęszczania na zajęcia wraz z oceną opisową zdobytych wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, historycznej, geograficznej oraz rozwoju emocjonalno-społecznego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Działalność szkoły jest regulowana poprzez:

  • statut szkoły,
  • regulamin szkoły,
  • kodeks ucznia,
  • program nauczania,
  • kalendarz zajęć,
  • konstytucję i inne dokumenty Organizacji Polonijnej w Yorku.

 

Organy szkoły:

  • komitet Organizacji Polonijnej w Yorku (OPwY),
  • kierownik/dyrektor szkoły.

Spotkania komitetu OPwY odbywają się w szkole w ostatnią sobotę miesiąca. Komitet w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmiany terminu i miejsca spotkania. Szczegóły dotyczące funkcjonowania komitetu OPwY znajdują się w konstytucji OPwY.

Kierownik/dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad nauczycielami i wykonuje zadania ustalone wspólnie z komitetem OPwY.

Nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym pracujący w Polskiej Szkole Sobotniej w Yorku zatrudniani są przez komitet OPwY na podstawie umowy dla samozatrudnionych.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---