Data aktualizacji: 2022-01-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Zespół Polskich Szkół Ogólnokształcących im. Ity Kozakiewicz w Rydze
- w języku lokalnym *Rīgas Itas Kozakewicas Poļu vidusskola
Miejscowość *Ryga
Kraj *

Łotwa

Ulica, nr domu*Nicgales 15

 

 

Kod pocztowy*

LV 1035

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Rydze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +371 67546742Faks (z numerem kierunkowym kraju) +371 67546740

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ikpvs@riga.lv

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jana Kapeniece

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jadwiga Ordon Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rok powstania szkoły.*
1991
Krótki opis szkoły *
Obecnie w szkole uczy się 380 uczniów (razem z przedszkolem). Zajęcia prowadzą nauczyciele miejscowi i pedagodzy z Polski, w dwóch językach: polskim i łotewskim. Nauka odbywa się na trzech poziomach: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła średnia. Od pierwszej klasy dzieci uczą się języka angielskiego, a od piątej klasy rozpoczynają się fakultatywne zajęcia z języka rosyjskiego. Oprócz tego program nauczania obejmuje dodatkowo zajęcia z literatury, historii i georafii Polski.
Szkoła ta bowiem kładzie szczególny nacisk na rzetelne i wszechstronne wykształcenie młodzieży i przygotowanie jej do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach w kraju, na Łotwie i na Zachodzie.
Dowodem i sprawdzianem skuteczności tego programu jest doroczne pomyślne składanie egzaminów maturalnych, ośiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

Nauczanie w szkole w klasach 1.- 9. odbywa się w języku polskim a w kl.10.- 12. 40 % przedmiotów jest wykładanych w języku polskim.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19370
              - 2019/20390
              - 2020/21387
              - 2021/22380
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września,a kończy się 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na koniec klasy 9 - świadectwo o ukończeniu szkoły podstawowej
Na koniec klasy 12 - świadectwo o ukończeniu szkoły średniejCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---