Data aktualizacji: 2022-05-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. św. Jana Pawla II
- w języku lokalnym *John Paul II Polish School
Miejscowość *Lemont
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*608 Sbieski Rd

 

 

Kod pocztowy*

Ill,60439

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Illinois, USA
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-630-609-9058Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): principal@polschool.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Szyrzyna

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkola im. Jana Pawla II -Corporation

Rok powstania szkoły.*
1980
Krótki opis szkoły *
Szkoła działa od 42 lat, posiada oddziały od przedszkola do klas maturalnych. Przy szkole działa kółko taneczne POHANIEC i kółko plastyczne

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/190
              - 2019/200
              - 2020/210
              - 2021/22420
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

pierwszy weekend września - 20.05.2022 r

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły zatrudnia pedagogów na umowę roczna

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---