Data aktualizacji: 2023-02-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Wileńska Szkoła-Przedszkole " Zielone wzgórze"
- w języku lokalnym *Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla
Miejscowość *Wilno
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Pergales nr.22

 

 

Kod pocztowy*

LT-11203

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wileński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37052671626Faks (z numerem kierunkowym kraju) +37052671626

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@zaliakalnio.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Andrijauskienie

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Lilija Makowska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd miasta Wilno

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *
Nasza szkoła-przedszkole mieści się w pięknej dzielnicy miasta Wilno w Nowej Wilejce. W niej mieszka około 30% Polaków. Znajduje się na zielonym pagórku przy cichej ulicy Pergales, tuż obok kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. W szkole jest 272 dzieci. W pionie przedszkolnym jest 150 dzieciaków , reszta to uczniowie szkoły początkowej. Bogactwo imprez szkolnych świadczy o tym , że mamy piękną kadrę pedagogiczną. Najbardziej lubiane święta to: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Mikołajki, Karnawały Noworoczne, Opłatek, Kaziuki i inne. Uczestniczymy w różnych imprezach, olimpiadach miastowych, republikańskich, jeździmy z dziećmi na różne wycieczki.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W dzielnicy miasta Wilno w Nowej Wilejce mieszka około 30% Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19263
              - 2019/20287
              - 2020/21284
              - 2021/22278
              - 2022/23272

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny w szkole od 1 września do 16 czerwca w przedszkolu od 1 września do 31 sierpnia.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje na zakończenie roku szkolnego dyplomy, a po ukończeniu 4-ej klasy zaświadczenie o ukończeniu szkoły początkowej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnia dyrekcja szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---