Data aktualizacji: 2023-01-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Forum Polskich Szkół w Holandii
- w języku lokalnym *FORUM POOLSE SCHOLEN IN NEDERLAND
Miejscowość *Rijen
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Van de Spiegelhof 11 (ADRES KORESPONDENCYJNY)

 

 

Kod pocztowy*

5121 HH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Haga, Den Haag
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31 645568100Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@fpsn.nl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Lonska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Lonska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Forum Polskich Szkół w Holandii Van de Spiegelhof 11 5121 HH Rijen The Netherlands ZARZĄD: Prezeska Zarządu Agnieszka Lonska tel.: 0031 6 45568100 e-mail: agnieszka.lonska@fpsn.nl Wiceprezeska zarządu Gosia Lubbers-Dąbrowska tel.: 0031 6 39195302 e-mail: gosia.lubbers.dabrowska@fpsn.nl Księgowa i członkini zarządu Katarzyna Kiszkiel tel.: 0031 6 39756142 e-mail: katarzyna.kiszkiel@fpsn.nl, Marta van der Haagen, Renata Truś, członkini zarząduRok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Forum Polskich Szkół w Holandii to organizacja parasolowa, zrzeszająca wszystkie społeczne szkoły polonijne prowadzone przez autonomiczne stowarzyszenia, fundacje, organizacje z Holandii. Polskie szkoły pod szyldem FPSN to szkoły sobotnie, realizujące program uzupełniający dla uczniów polonijnych. Obowiązek szkolny uczniowie realizują w holenderskich szkołach. Obecnie (rok 2020) Forum Polskich Szkół w Holandii zrzesza 21 szkół członkowskich, w których uczy się prawie 1000 uczniów, a pracuje 110 nauczycieli.

Celem FPSN jest wspieranie metodyczne i organizacyjne szkół członkowskich, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i dialogu między szkołami, wspieranie rozwoju szkół członkowskich, pomoc w ich zarządzaniu, integracja środowiska szkolnego oraz planowanie kierunków rozwoju dla szkół i wypracowanie wspólnej strategii rozwoju. FPSN reprezentuje środowisko szkół polonijnych zarówno w Holandii, Polsce jak i w innych krajach i promuje działalność szkół członkowskich oraz dwujęzycznego i wielokulturowego wychowania dzieci. Jest organizacją działające w interesie szkół społecznych, lobbująca na rzecz szkół, pośredniczącą w kontaktach między szkołami a organizacjami, fundacjami, ministerstwami. Poszukuje możliwości pomocy i dofinansowania dla szkół członkowskich. Przedstawiciel FPSN jest członkiem Rady Oświaty Polonijnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Forum wchodzi także w skład Kongresu Oświaty Polonijnej. Członkowie zarządu regularnie uczestniczą w spotkaniach polonijnej rady konsultacyjnej oraz utrzymują kontakty z holenderskimi organizacjami działającymi w tym samym obszarze. FPSN jest także organizatorem dużych projektów i imprez, obejmujących zasięgiem wszystkie szkoły członkowskie z terenu całej Holandii. Są to m.in. Festiwal Poezji Polskiej dla Dzieci Wierszowisko (organizowane od 2000 roku), konkurs plastyczny, konkurs wakacyjny fotograficzny, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne i spotkania dla nauczycieli.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkoły członkowskie rok 2020

Szkoły zrzeszone w FPSN:
1. Amsterdam: http://www.lokomotywa.nl/
2. Breda: http://polskaszkolabreda.webs.com/
3. Eindhoven: http://www.eindhoven.polskaszkola.nl/?lang=nl
4. Enchede: http://polskaszkolaabecadlo.pl/
5. Groningen: http://www.groningen.polskaszkola.nl/
6. Haga: http://www.szkolahaga.org/
7. Helmond: https://www.facebook.com/PS.Wars.i.Sawa/
8. Leiden: https://www.facebook.com/Poolse-School-Leiden-Polska-Szko%C5%82a-Leiden-935557096622494/
9. Lisse http://kreda.nl/
10. Meterik: https://www.facebook.com/Polska-Szko%C5%82a-Meterik-317819595652736/
11. Nijmegen: http://www.nijmegen.polskaszkola.nl/
12. Oss, Osstoja: http://osstoja.nl/
13. Schiedam: http://www.rotterdam.polskaszkola.nl/
14. Tilburg: http://www.polskaszkolatilburg.nl/
15. Utrecht: http://polskaszkolkautrecht.nl/
16. Polska Szkoła Amersfoort http://polskaszkolaamersfoort.nl/nl/
17. Polska Szkoła Dordrecht http://polskaszkoladordrecht.nl/index.html
18. Bravo School Westland,  http://schoolbravo.nl/
19. Polska Szkoła Breda: oddział w Roosendaal
20. Polska Szkoła Apeldoorn https://www.facebook.com/Poolse-School-Apeldoorn-552018001843276/


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191000
              - 2019/201000
              - 2020/211100
              - 2021/221100
              - 2022/231100

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny w naszych szkołach dostosowany jest do wakacji w szkołach niderlandzkich (które są ruchome i w różnych regionach w innych terminach). Początek roku szkolnego przypad na sierpień/wrzesień, a koniec roku czerwiec/lipiec. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoły wydają własne świadectwa uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele w szkołach, to przede wszystkim wolontariusze zatrudnienie na umowach o wolontariat wg prawa holenderskiego. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
-