Data aktualizacji: 2011-02-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Przedmiotow Ojcczystych im. Juliana Tuwima
- w języku lokalnym *Polish School of J Tuwim
Miejscowość *Southampton
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Foundry Lane

 

 

Kod pocztowy*

SO15 3JT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447702881603Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dmaciaszek@nasza-szkola.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkole prowadza osoby prywatne. Adres siedziby szkoly to Foundry Lane Primary School, Foundry Lane, Southampton, SO15 3JT. Adres, pod ktorym szkola zaostala zarejestrowana to: 413 Hinkler Road, Southampton, SO19 6DR.

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Celem szkoly jest nauczanie jezyka polskiego, kultury i tradycji polskiej, historii oraz geografii ojczystego kraju. Najmlodsi uczniowe szkoly maja 4 lata, najstarsi 16. Wszyscy nauczyciele posiadaja wyksztalcenie pedagogiczne w zakresie danej specjalizacji. Podstawa programowa dla nauczanie w szkole jest Nowa podstawa programowa dla uczniow polskich za granica (zaczerpnieta z serwisu polska-szkola.pl). Przedmioty obowiazkowe w szkole to jezyk polski, historia, geografia. Przedmioty nieobowiazkowe (tylko dla zainteresowanych) to religia (wraz z przygotowaniem do I Komunii Swietej), plastyka oraz sesje ze szkolnym logopeda. Szkola organizuje okazjonlane zabawy dla dzieci (Mikolajki, Bal karnawalowy itp.). Szkola posiada tez wlasna biblioteke. W lutym 2011 roku szkola otworzyla kurs nauki jezyka angielskiego dla doroslych, ktory cieszy sie duza popularnoscia takze wsrod rodzicow uczniow. W ramach kursu dostepne sa trzy grupy nauczania: grupa podstawowa, grupa srednio - zaawansowana oraz grupa zaawansowana. Kurs prowadzony jest przez wyksztalcona i doswiadczona nauczycielke jezyka angielskiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa na zakonczenie nauki w danym roku szkolnym oraz zaswiadczenia na zadanie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniania sa przez Dyrekcje szkoly. Wymagania wobec nauczycieli to odpowiednie wyksztalcenie, doswiadczenie oraz poddanie sie procedurze wykazania niekaralnosci w swietle prawa obowiazujacego w Wielkiej Brytanii.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---