Data aktualizacji: 2023-03-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkola przy St Mary's College w Hull
- w języku lokalnym *Polish Saturday School at St Mary's College Hull
Miejscowość *Kingston upon Hull
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Cranbrook Ave

 

 

Kod pocztowy*

HU6 7TN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447858440645Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mricketts@smchull.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Szuma

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Ricketts Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarząd Polskiej Sobotniej Szkoły przy St Mary's College w Hull (Cranbrook Ave Hull HU6 7TN), zrzeszeni w Polskiej Macierzy Szkolnej (238 King Street London W6 0RF).

Szkołą zarejestrowana jako organizacja charytatywna.
Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi 2 grupy przedszkolne, 7 klas języka polskiego dla dzieci i młodzieży na różnych szczeblach wiekowych.  Działamy w każdą sobotę (oprócz tych zaczynających i kończących  ferie w połowie semestru) w godzinach 9.00-12.30. Współpracujemy ściśle z polską parafią i księdzem, który prowadzi katechezę w naszej szkole. Obchodzimy apele i uroczystości okolicznościowe, posiadamy szkolnego psychologa, prowadzone są zajęcia muzyki i rytmiki. Bierzemy czynny udział w różnego rodzaju konkursach poetyckich dla dzieci, szkoleniach dla nauczycieli, wymianach.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Hull jest miastem portowym, przemysłowym z bardzo dużą populacją zamieszkującej tu ludności z Europy Wschodniej.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19175
              - 2019/20175
              - 2020/21175
              - 2021/22175
              - 2022/23185

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w soboty, w godz. 9.00 - 12.30. Soboty świąteczne oraz te rozpoczynające i kończące half term są dniami wolnymi od zajęć. Rok szkolny rozpoczynamy w drugiej połowie września, a kończymy w pierwszej połowie lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo ukończenia roku szkolnego, dyplomy okolicznościowe.

Dzięki współpracy z Platformą Libratus (szkoły internetowe) zarejestrowane dzieci mają możliwość podejścia do egzaminu końcowo-rocznego i otrzymania polskiego świadectwa.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor Polskiej Szkoły za pośrednictwem St. Mary's College,

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo niekaralności (DBS check),

- potwierdzenie wykształcenia i kwalifikacji

- rozmowa kwalifikacyjnaLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---