Data aktualizacji: 2021-04-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia Ballymena/ Forum Edukacji Polonijnej NI 7114
- w języku lokalnym *Polish Saturday School Ballymena/ Polish Educational Forum NI
Miejscowość *Ballymena
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Broughshane Road

 

 

Kod pocztowy*

BT 43 7 DZ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Irlandia Północna Belfast
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7850936095Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pssballymena@op.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Zając

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Zając Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Saturday School Ballymena Polish Education Forum NI

St.Brigid's Primary School

Broughshane Road

BT43 7DX

Ballymena

Northern Ireland


Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Zajęcia organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnictwo w zajęciach nie stanowi wypełnienia obowiązku szkolnego, które obowiązuje każde dziecko przebywające w Irlandii Północnej.Polonijna Szkoła realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP z wykorzystaniem, rekomendowanych przez Ministerstwo, podręczników i autorskich programów. Szkoły zrzeszone pod Forum Edukacji Polonijnej NI zatrudniają wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli a także wolontariuszy.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Forum Edukacji Polonijnej w Irlandii Północnej


(Polish Educational Forum in Northern Ireland) powstało 10 lutego 2017 roku.

Obecnie Forum zrzesza 12 szkół polonijnych i organizacji edukacyjnych. W jego skład wchodzą:

1. Polska Szkoła Sobotnia w Ballymenie - dyrektor: mgr Agnieszka Zając, www. pssballymena.eu, T: +44 07850936095

2. Cross Cultural Polish Academy w Banbridge - dyrektor: mgr Katarzyna Ogonowska-Trybuła, z-ca: mgr Karolina Bałdyga, T: + 44 07922259107 FB: Cross-Cultural-Polish-Academy

3. Polska Szkoła Uzupełniająca im. Mikołaja Kopernika w Newry - dyrektor: mgr Katarzyna Weber, www.polska.szkola.pl, FB: Polish Supplementary School in Newry, T: +44 07809358555

4. Child Matters Bilingualism Centre w Belfaście - koordynator: mgr Ewa Bajorek, www.coolturani.co.uk, E-mail: childmatters@coolturani.co.uk, FB: Child Matters Bilingualism Centre

5. Kameleon Youth Club w Belfaście – koordynator: mgr Paulina Marzeda, www.coolturani.co.uk, E-mail: kameleon@coolturani.co.uk, FB: Kameleon Polish Youth Club

6. Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Coleraine - dyrektor: mgr Karolina White, E-mail karolina.white@aol.co.uk, FB: Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Coleraine, T: +44 07762332903

7. Polska Szkoła Sobotnia im. Janusza Korczaka Portadown/Lurgan - dyrektor: mgr Aleksandra Stańczak, www.pssportadown.co.uk, E-mail: astanczak@gmail.com, FB: Polska Szkoła, T: +44 07783127490

8. Polish Abroad Saturday School Derry/ Londonderry - dyrektor: Paulina Zalewska-Oriola, www.polishabroad.co.uk, info@polishabroad.co.uk oraz www.passderry.polishabroad.co.uk, FB: Polish Abroad: E-mail: info@polishabroad.co.uk

9. Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Skłodowskiej-Currie w Belfaście - dyrektor: mgr Beata Dąbrowska, E-mail: pss.dabrowska@op.pl, www.pssbelfast.com, FB: Polish Saturday School in Belfast, T.: +44 07595473586

10. Smyki Pre-school Playgroup – dyrektor: Edyta Majcher, www.coolturani.co.uk, E-mail: smyki@coolturani.co.uk, FB: Smyki Pre-school Playgroup

11. Polska Szkoła Sobotnia w Bangor, dyrektor: mgr Monika Ciok-Giertuga, E-mail: monikabangor@gmail.com, www. www.bangorpl.org.uk, FB: bangor.pl, T: +44 07525181432

12. Polska Szkoła w Enniskillen z siedzibą w Derrylin, dyrektor: mgr Marta Czerwińska, mail: marta.czerwinska@onet.eu, FB: Polska Szkoła w Enniskillen z siedzibą w Derrylin, T: +44 07926660495

Założeniem Forum jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami polonijnych placówek edukacyjnych i kulturalnych zrzeszonymi w Forum, a Polonią, Rządem RP oraz władzami lokalnymi i państwowymi Zjednoczonego Królestwa, a także organizacjami działającymi na terenie Polski i Europy.

Za cel stawiamy sobie krzewienie polskiej kultury, w tym wspieranie polskich dzieci przebywających za granicą w utrzymywaniu kontaktu z językiem polskim; propagowanie i obronę dobrego imienia Polaków i Polonii, a także promocję tradycji i języka polskiego na arenie międzynarodowej.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191925
              - 2019/201920
              - 2020/21450
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w każdej placówce szkolnej rozpoczynają się w pierwszą sobotę września a kończą w ostatnią sobotę czerwca. Kluby języka polskiego są czynne cały rok kalendarzowy/szkolny- wrzesień-sierpień.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoły wydają zaświadczenia.

Są to zaświadczenia o odbyciu nauki w Szkole Polonijnej ( wewnętrzny dokument szkolny) w skład którego wchodzą następujące informacje: • oceny opisowe ( nauczanie zintegrowane) • oceny końcowe z przedmiotów • zakres zdobytych kompetencji • opis zrealizowanego programu.

W sytuacji kiedy dziecko powraca do kraju każdy dyrektor placówki jest dostępny dla polskiej szkoły dla  wspólnego wypracowania jak największego komfortu powrotu dziecka do do Polski.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującym Statutem Szkoły.

Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli a także wolontariuszy.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---