Data aktualizacji: 2023-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Craigavon
- w języku lokalnym *POLISH SATURDAY SCHOOL
Miejscowość *Craigavon
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*4 Drumellan Court

 

 

Kod pocztowy*

BT65 5HT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP w Belfaście
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447549619691Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): katarzyna@polskieni.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Pawlikowska-Golonka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkołą kieruje zarząd grupy społecznej Polish NI Community Network wraz z powołanym przez siebie dyrektorem oraz radą pedagogiczną.

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
8Kształcenie i wychowanie w Polskiej Szkole Sobotniej w Craigavon obejmuje uczniów od przedszkola do klasy trzeciej licealnej włącznie. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności: a) w ramach przedmiotów objętych programem nauczania(j.polski, historia, geografia, religia, zajęcia dodatkowe) b) niezbędnych do przystąpienia do egzaminów państwowych z języka polskiego na poziomach AS i AL Level oraz GCSE, ) pomocnych w przypadku kontynuowania edukacji w Polsce. Polska Szkoła Sobotnia w Craigavon promuje postawę patriotyczną oraz pielęgnuje polskie dziedzictwo kulturowe przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Poprzez współpracę z organizacjami polonijnymi , placówka umożliwia rozwój poczucia więzi ze środowiskiem polonijnym w Irlandii Północnej i na Wyspach Brytyjskich. Szkoła organizuje konkursy przedmiotowe oraz imprezy kulturalne. Obecnie do szkoły uczęszcza 60 uczniów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2160
              - 2021/2260
              - 2022/2353

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września. Zakończenie roku szkolnego ma miejsce w ostatnią sobotę czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa uznaniowe.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---