Data aktualizacji: 2014-09-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła języka polskiego przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym "Solaris"
- w języku lokalnym *Курсы польского языка при Польском культурном обществе «Солярис»
Miejscowość *Czelabińsk (Челябинск)
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*al. Pobiedy 162-w (пр. Победы, 162-в, ауд. 310)

 

 

Kod pocztowy*

454084

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Moskiewski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7-908-815-19-63Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): d.konstantyn@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Czelabińska Regionalna Organizacja Społeczna Polskie Stowarzyszenie Kulturalne "Solaris" Adres: 454084, Rosja, Czelabińsk, al. Pobiedy, 162-w, aud. 310.

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Szkoła języka polskiego została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalne "Solaris".
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W mieście mieszka ponad milion ludzi, w obwodzie ponad 3 mln. Społeczność polska w zdecydowanej większości nie zna języka polskiego, i nasza szkoła jest jedyną możliwością nauczania języka.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat wzoru państwowego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--