Data aktualizacji: 2012-06-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy PAK "Ogniwo" w Irkucku
- w języku lokalnym *ПКА „Огниво” г. Иркутск Россия
Miejscowość *Иркутск, Irkuck
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*Gribojedowa 110

 

 

Kod pocztowy*

664074

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 007 3952 293865Faks (z numerem kierunkowym kraju) 007 3952 293865

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): prezes-ogniwo@yandex.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo” w Irkucku

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
Do szkoły uczęszcza mniej lub bardziej systematycznie ok. 50 uczniów. Decydują się na naukę języka polskiego ze względu na chęć uzyskania Karty Polaka, kontaktu z rodziną pozostałą w Ojczyźnie, powrotem do kraju.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Irkuck (ros. Иркутск) – miasto położone na Syberii w Rosji, stolica obwodu irkuckiego(ok. 700 tys. mieszkańców). Stowarzyszenie PKA "Ogniwo" powstało w Irkucku 20 lat temu. Liczba członków organizacji wydaje się bliżej niekreśloną. Zarejestrowanych jest ich ponad 200, a aktywny udział w życiu środowiska polonijnego bierze na pewno połowa z nich. Polonia skupia się przy Stowarzyszeniu, jak i przy Kościele.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy o ukonczeniu szkoly

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---