Data aktualizacji: 2022-11-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP
- w języku lokalnym *Scuola di Lingua e Cultura Polacca a Padova presso AIPP
Miejscowość *Padwa
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via Giolitti 2 (lokal wynajmowany tylko na zajęcia)

 

 

Kod pocztowy*

35128

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Mediolan
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +39 392 302 9266Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): aipp.szkolapolska@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Wesołowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Irena Ludwika Czopek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
AIPP, Associazione Italo - Polacca - Padova, via Chiodare 130, 35020 Due Carrare - Padova, Italia

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP działa od 2008 roku. Jest odpowiedzią na potrzebę nauki języka polskiego, kultywowania polskich tradycji, nauki tańca ludowego, integracji środowiska  rodzin polskich i mieszanych.

Celem działań jest  wychowanie młodego i otwartego pokolenia patrzącego w przyszłość. Nauka języka polskiego, z el. historii i geografii Polski odwołuje się również do obrzędów chrześcijańskich i państwowych, takich jak: powitanie wiosny-„Marzanna", tradycje wielkanocne, Święto Niepodległości, 3 Maja, „Andrzejki”, ,Święty Mikołaj, Jasełka, tradycje bożonarodzeniowe itd. Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy autorskie opracowane na podstawie PROGRAM WYCHOWANIA I NAUCZANIA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI POLONIJNYCH WE WŁOSZECH, PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O POLSCE DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM (6-12+), UCZNIÓW POLONIJNYCH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH WE WŁOSZECH, opracowanych przez zespół Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech  oraz  istniejących programów nauczania dostępnych na portalu Polska Szkoła uwzględniają wymogi Podstawy Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. 

Obecnie zajęcia w szkole odbywają się w  grupie szkolnej, heterogenicznej:  12+ lat, grupie edukacji wczesnoszkolnej - kl.1, kl.2, kl.3 szkoły podstawowej oraz przedszkole.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W naszym rejonie Polonia jest bardzo rozrzucona, co wielu rodzinom utrudnia przybycie do Padwy. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Rodzice aktywnie wspierają wszystkie inicjatywy szkoły, mające na celu  utrzymanie więzi z krajem ojczystym, podtrzymanie języka i kultury. Do naszej szkoły uczęszczają głównie  dzieci z rodzin mieszanych, które urodziły się we Włoszech. Wspólne zajęcia, wycieczki, pikniki, uroczystości szkolne integrują dzieci i mają wpływ na zacieśnianie więzi pomiędzy rodzinami.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1932
              - 2019/2034
              - 2020/2132
              - 2021/2230
              - 2022/2330

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień - czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dzieci otrzymują świadectwa i nagrody książkowe.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

AIPP zatrudnia nauczycieli, na podstawie umowy o realizacji projektów edukacyjnych.
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---