Data aktualizacji: 2021-01-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Bazylei, im. Ignacego Jana Paderewskiego
- w języku lokalnym *Polnische Schule in Basel
Miejscowość *Bazylea
Kraj *

Szwajcaria

Ulica, nr domu*Schäferstrasse 1

 

 

Kod pocztowy*

4125 Riehen

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Bern
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +41763381319Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkola.ch@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anita Pacha

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anita Pacha Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie  (Verein) o nazwie Polnische Schule in Basel, z siedziba w Bazylei w Szwajcarii

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *

Szkola spoleczna. Nauka jezyka polskiego, historii i elementow matematyki. Uczniowie w wieku 4-16 lat.

Zajecia odbywaja sie w soboty. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Basel w Szwajcarii.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21130
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczecie polowa sierpnia, zakonczenia koniec czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkola wydaje swiadectwo ukonczenia szkoly, oraz dokument poswiadczajacy ukonczenie kursu jezyka ojczystego, (HSK) w ramach programu nauczania w szkolach w kantonie Basel Stadt.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoly. Praca na zasadzie wolontariatu.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---