Data aktualizacji: 2010-11-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola - Wairarapa
- w języku lokalnym *Polish school - Wairarapa
Miejscowość *Featherston
Kraj *

Nowa Zelandia

Ulica, nr domu*

 

 

Kod pocztowy*

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada w Wellington
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 006463088895Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gitpani@farmside.co.nz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: monika.riddell

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Club Wairarapa
5 Tait Cres.
Featherston
New Zealand

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Szkola ma charakter charytatywny. Spotykamy sie raz w tygodniu na godzine. Prowadzimy zajecia w dwoch grupach : dzieci mlodsze i dzieci starsze.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Featherston to mala miejscowosc w regionie Wairarapa, okolo 100km od Wellington. Lokalna spolecznosc polska nie jest duza i sa to w wiekszosci polacy drugiego pokolenia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Jedynie dyplomy ukonczenia kolejnego roku nauczania.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
nauczyciele to woluntariusze

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---