Data aktualizacji: 2010-10-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście im. Marii Skłodowskiej - Cuire
- w języku lokalnym *Polish Saturday School in Belfast
Miejscowość *Belfast
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*514 Ravenhill Road

 

 

Kod pocztowy*

BT6 0BW

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Szkocja i Irlandia Północna
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447595473586Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrektor@pssbelfast.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Najwyższą władzą szkoły jest Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PSS w Belfaście.

W okresie między Walnymi Zgromadzeniami władze w szkole sprawuje: Zarząd i Dyrektor Szkoły.
Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście
St. Michael's Primary School
514 Ravenhill Road
Belfast, BT6 0BW
Dyrektor:
Tel.: 07595473586
E-mail: dyrektor@pssbelfast.com
Zarząd:
E-mail: zarzad@pssbelfast.com


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
W roku szkolnym 2010/2011 w szkole prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku od lat 3 do lat 16. W tym roku szkolnym, stan kadry pedagogicznej to 12 nauczycieli + dyrektor , razem 13 pracowników pedagogicznych.Wspomagają nas swoją pracą wolontariusze.
Zajęcia lekcyjne trwają od 10.00 do 13.25.
Od 13.30 do 15.00 zaczynają się w szkole
zajęcia pozalekcyjne.
Np.: przygotowanie do egzaminu z GCSE z j.polskiego i matematyki, j.anielski i
.francuski,pomoc w odrabianiu lekcji - materiał szkół irlandzkich ,warsztaty Klubu dla dzieci i młodzieży przy współpracy Belfast City Council ,warsztaty muzyczno- ruchowe,warsztaty plastyczne, dziennikarskie i filmowe, zajęcia sekcji piłki nożnej ,zajęcia sportowe na sali w szkole Klub "Jedynka"- współpraca z Semper Polonia, logopeda, religia.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście wydaję zaświadczenia szkolne - wewnętrzny dokument szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie posiadanych odpowiednich kwalifikacji nauczyciela na dane stanowisko.
W lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły i Polskiego Stowarzyszenia w NI zamieszczane są ogłoszenia o poszukiwanych nauczycielach na wolne wakaty. Wyznaczony jest termin składania CV wraz z podaniem. Następnie zaprasza się nauczycieli na rozmowy kwalifikacyjne.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---