Data aktualizacji: 2023-01-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Altogether
- w języku lokalnym *Polish School Altogether
Miejscowość *Dublin, Newbridge, Donaghmede
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Maplewood Road, Springfield, Dublin 24

 

 

Kod pocztowy*

D24 XKP9

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 860463280Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0035314557245

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jolanta.oliwiak@polskaszkola.ie

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

jolciao125

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Oliwiak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

j.w Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polska Szkoła Altogether
Maplewood Road, Springfield
Dublin 24, Ireland

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Ofertę swą kierujemy przede wszystkim do dzieci w wieku 4-17 lat pochodzących z polskich rodzin przebywających na terenie Irlandii oraz do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje dzięki nauce języków obcych(angielski, francuski, niemiecki). Jesteśmy instytucją niedochodową. Zajęcia w naszej placówce mogą się odbywać 7 dni w tygodniu - dla dzieci realizujących program szkoły podstawowej popołudniami w godz.16-20 lub sobota/niedziela, dla osób uczestniczących na kursach językowych - godz przedpołudniowe, wieczorne oraz weekendy. Mamy mało liczne klasy - do 15 uczniów oraz małe grupy językowe (5-10 uczestników).
Organizujemy również kursy przygotowujące do zdania polskiej matury dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz zajęcia z języka polskiego dla osób chcących zdawać maturę z języka polskiego jako języka obcego w irlandzkim systemie nauczania.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Siedziba szkoły mieści się w stolicy Irlandii - Dublinie. Obecnie mamy trzy oddziały szkol: Polska Szkoła Altogether w Dublinie - Tallaght, (St Marks Senior School, Maplewood Road, Springfield, Tallaght , Dublin 24.), Polska Szkoła Altogether w Newbridge (oddział mieści się w budynku Open Arms Church, 13 Newbridge Industrial Estate, Newbridge, Co. Kildare) oraz Polska Szkoła Altogether w Dublinie - Donaghmede (Community School, Streamville Road, Donaghmede)

Newbridge - jest to miejscowość oddalona o 45 km od stolicy, w której mieszka i pracuje duza grupa polskich emigrantów. Niestety, jak wynika z przeprowadzonych badań tylko ok 15% polskich dzieci przebywających w tym kraju uczy się języka polskiego. Szkoła w Newbridge działa bardzo aktywnie (otwarta 01.09.2012).

Oddział w Tallaght został utworzony w 2015 r i obecnie wciąż rozwija swoja działalność. W roku 2019 szkoła zmieniła siedzibę i w tej chwili posiada bardzo dobre warunki lokalowe.

Oddział w Donaghmede powstał na prośbę rodziców dzieci, które mieszkają w tamtych okolicach. Zajęcia w tym oddziale odbywają się w środowe popołudnia. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19215
              - 2019/20301
              - 2020/21324
              - 2021/22326
              - 2022/23372

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynamy w drugi weekend września i kończymy w drugi weekend czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo ukończenia nauki  z zakresu nauczanych przedmiotów - ujednolicona forma świadectw dla szkol zrzeszonych w Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie Polska Szkoła - kontrakt, wolontariat


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---