Data aktualizacji: 2019-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola im. Przydenta R. Kaczorowskiego
- w języku lokalnym *President R. Kaczorowski Polish Saturday School
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*The Curve

 

 

Kod pocztowy*

W12 0RF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +48 07719111043Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolark@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Howe/Magdalena Ogrodnik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Krzysztof Rybarczyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd szkoly 

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

  Celem naczelnym szkoly jest nauczanie j.polskiego i przedmiotów ojczystych.  Szkola pomaga w kształtowaniu tożsamości narodowej.  Dzieci uczą się polskich tradycji i obyczajów oraz obchodzą święta narodowe i kościelne. Lekcje odbywaja sie w godzinach 9.00-13.00.  Szkola realizuje Podstawę Programową dostosowaną do ilości godzin.  Przedmioty nauczane: jezyk polski, historia, geografia,  religia.  

W prowadzeniu szkoly pomaga Rada Rodzicow.

.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkola jest w okolicy ktorej mieszka wiele polskich rodzin.  Jest w poblizu Polskiego Osrodka Spoleczno Kulturalnego oraz kosciola pod wezwaniem A.Boboli.

Uczniowie szkoły oraz nauczyciele i rodzice uczestniczą w dyżurze liturgicznym w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Uczęszczają na spektakle teatralne w POSKu, odwiedzaja muzea, cmentarz Gunnesbury, gdzie jest pomnik Katyński.  Składają kwiaty w rocznicę

zbrodni katyńskiej.

Uczniowie również biorą udział w biegu Wilczym tropem, upamiętniającym Zołnierzy Niezłomnych oraz w akcji porządkowania grobów przed świętem Wszystkich Swiętych.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1980
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego jest we wrześniu, a zakończenie w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa na zakończenie każdego roku.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor

Nauczyciele są zatrudniani na podstawie kwalifikacji i doświadczenia.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---