Data aktualizacji: 2023-11-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Języka Polskiego - Manchester, NJ
- w języku lokalnym *Polish Language Academy
Miejscowość *Manchester, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*3124 Quarry Rd

 

 

Kod pocztowy*

08759

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 732-2789026Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Tuszyma@aol.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Tracz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Tracz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Language Academy LLCRok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Zajęcia odbywają się od września do czerwca w środy wieczorem w lokalnej szkole publicznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-17 lat. 15 nauczycieli uczy języka polskiego, historii, geografii oraz tradycji i kultury polskiego narodu.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Zróżnicowane środowisko polonijne. Emigracja lat 90-tych, kolejne pokolenie, często język angielski jest językiem pierwszym.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1987
              - 2019/2079
              - 2020/2169
              - 2021/2265
              - 2022/2353
              - 2023/24*51

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 13-15 16-18 i więcej. 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień- czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła podolega Centrali Polskich Szkol w Nowym Jorku, uczniowie otrzymują świadectwa Centrali na zakończenie roku szkolnego.

Po zdaniu egzaminu WLCE i Seal of Bilateracy (stan NJ) uczniowie otrzymują wpis na świadectwie (transcript) szkoły amerykańskiej.

SEAL of BilateracyCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor po rozmowie kwalifikacyjnej, przedstawieniu dokumentów

Zatwierdza Rada DyrektorówLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---