Data aktualizacji: 2023-10-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium
- w języku lokalnym *Die Schule für Heimatsprache in München
Miejscowość *Monachium
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Hessstr. 24

 

 

Kod pocztowy*

80799 München

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Bawaria
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 89 273 220 0Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0049 89 273 220 19

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): spo.nymphenburg@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maryla Majchrzak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego 

Heßstr. 24,  80799 Monachium


Rok powstania szkoły.*
1984
Krótki opis szkoły *

Szkoła prowadzi zajęcia w soboty w godz. 9.30 – 13.00 w klasach od 0 do VIII i gr. przedszkolnejKrótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19198
              - 2019/20200
              - 2020/21146
              - 2021/22250
              - 2022/23268
              - 2023/24*265

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---