Data aktualizacji: 2022-10-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska w Nicei
- w języku lokalnym *Ecole Polonaise de Nice
Miejscowość *Nicea
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*25 Avenue Bieckert

 

 

Kod pocztowy*

06000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny w Lyonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +33 625 26 35 22Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapolskawnicei@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Kopera-Baldovini

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Hanna Kaminska-Klein Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie: "Ecole Polonaise de Nice, Szkola Polska"

71 bd de Cimiez

06000     Nice

France


Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *

Celem szkoły jest rozwijanie znajomości języka polskiego i wiedzy o kulturze polskiej.

Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku polskim i są prowadzone przez polskie nauczycielki.

Szkoła przyjmuje dzieci od lat trzech.ZYCIE SZKOLNE

  • Rok szkolny trwa od września do czerwca,

  • Zajęcia odbywają się w środy od godziny 14 do 17,

  • Szkoła jest zamknięta podczas wakacji szkolnych,

  • Podczas zajęć przewidziany jest podwieczorek o godzinie 15:30,

  • Wszystkie zajęcia odbywają się w szkole Institution Stanislas, 25 Avenue Bieckert, 06000 Nice .


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1944
              - 2019/2050
              - 2020/2154
              - 2021/2248
              - 2022/2350

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Zajęcia rozpoczynają się w połowie września,

zakończenie roku odbywa się w ostatnia środę czerwca.Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła na zakończenie roku szkolnego wręcza uczniom pamiątkowy dyplom

potwierdzający uczestnictwo w zajęciach oraz nagrodę książkową

Od kwietnia 2017 uczniowie otrzymywać tez będą polskie legitymacje szkole,

uprawniające do różnych ulg w Polsce (komunikacyjnych, biletowych itp).Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele są zatrudnieni przez stowarzyszenie zarządzające szkołą,

są to różne rodzaje umów: na stale, odnawialne kontrakty roczne

czy tez wolontariat. Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--