Data aktualizacji: 2018-11-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Św. J.P. II Stamford Hill
- w języku lokalnym *Polish School St. J.P. II Stamford Hill
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*75 Jessam Avenue

 

 

Kod pocztowy*

E5 9DY

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +442088060653Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polskaszkolastamfordhill.org.

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Janina Alina Bytniewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dyrektor szkoły

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *

           Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych na Stamford Hill powstała z potrzeby serca i patriotycznego obowiązku. Młoda emigracja szczególnie narażona jest na utratę tożsamości narodowej. Brak styczności z "polskością" sprawia, ze dzieci niejednokrotnie nie chcą lub nie potrafią porozumiewać się w języku ojczystym oraz nie znają historii i tradycji swojego kraju. Dla wielu dzieci zajecia w Polskiej Sobotniej Szkole sa jedyna okazja do budowania więzi narodowej. Małych emigrantów ciągle przybywa i z powodu braku miejsc wiele dzieci nie zostało przyjętych do istniejących już szkol. Dlatego w trosce o zachowanie języka polskiego, na prośbę rodziców otwarto Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych na Stamford Hill, która stanowi ośrodek polskości i miejsce spotkań Polonii w północnym i wschodnim Londynie. 

            Najważniejszym celem jest wiec krzewienie kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży. W naszej placówce młodzi Polacy uczą się języka polskiego, historii, geografii i religii. Uczniowie poznają polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę oraz uczęszczają na Katechezę i przegotowywane są do Pierwszej Spowiedzi i do Pierwszej Komunii. Pragniemy jednak nie tylko nauczać, ale także wychowywać młode pokolenie, które w przyszłości stanowić będzie polska elitę intelektualna. Uczymy szacunku do Boga, drugiego człowieka, przyrody, Ojczyzny oraz do kraju, w którym mieszkamy - Wielkiej Brytanii. Chcemy by nasi uczniowie stali się prawdziwymi patriotami i Ambasadorami Polski na świecie, którzy jako nasi następcy będą kontynuować nasze starania o zachowanie polskości w sercach tych najmniejszych Polaków.

         Program Nauczania Szkoły jest opracowywany przez Radę Szkoły z udziałem Rady Rodziców pod kierunkiem Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych P. Iwony Schulz-Nalepka. Korzystamy z ustaleń KEN w Warszawie, Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie i Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie, jak również z własnych doświadczeń. Program nasz uwzględnia podział na przedszkole i 10 klas, które będą odpowiednikami klas w szkołach angielskich.

3-5 lat przedszkole (nursery/reception);

5-11 lat szkoła podstawowa (klasa 1,2,3,4,5,6);

11-15 lat gimnazjum (klasa 1,2,3,4).


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych jest placówką edukacyjną, której działalność przyniesie korzyści zarówno polskiej jak i angielskiej społeczności.

Pragniemy brać czynny udział w integracji angielskiego i polskiego społeczeństwa poprzez nawiązanie współpracy z CROWLAND PRIMARY SCHOOL, w której znajduje się siedziba Szkoły, a w przyszłości także z innymi angielskimi placówkami. Chcemy organizować wspólne zajęcia plenerowe dla skautów i harcerzy, konkursy i wycieczki szkolne dla uczniów obu szkół oraz imprezy sportowe i kulturalne, na które zaproszeni zostaną ich rodzice. Tego rodzaju spotkania są idealną okazją do poznania różnorodności kulturowej, nauki języków obcych, integracji i nawiązania nowych przyjaźni.

Planowany jest także projekt “WYMIANA UCZNIOW” w ramach, którego uczniowie zaprzyjaźnionych szkół będą korespondować między sobą i będą się odwiedzać w swoich domach rodzinnych. Podczas pobytu w kraju kolegi dzieci będą miały szansę poznać zabytki, zwyczaje i kulturę kraju, do którego zostaną zaproszone. Dzięki temu zwiększy się ich wiedza i uczniowie wzbogacą się o nowe, ciekawe doświadczenie.

A wszystko po to by zbliżyć społeczności mieszkające w północnym Londynie, z czego z pewnością wszyscy skorzystają.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19105
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani sa przez Pania Dyrektor, a nastepnie decyzja zatwierdzana jest przez Rade Rodzicow.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--