Data aktualizacji: 2021-01-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Katolicka Szkoła Polska Mater Polonia
- w języku lokalnym *ECOLE CATHOLIQUE POLONAISE MATER POLONIA
Miejscowość *Le Kremlin Bicetre
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*10,rue Danton

 

 

Kod pocztowy*

94 270 Le Kremlin-Bicêtre

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

KONSULAT RP W PARYZU.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033147268630Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): materpolonia1@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Sowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

ANNA SOWA Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ASSOCIATION MATER POLONIA, 1, ALLÉE REMBRANDT, 94 800 VILLEJUIF

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
DO SZKOLY UCZESZCZA  126 UCZNIOW.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W VILLEJUIF, LE KREMLIN - BICETRE, VITRY SUR SEINE I OKOLICACH MIESZKA BARDZO DUŻO WIELODZIETNYCH RODZIN POLSKICH. TO NA ICH PROŚBȨ POWSTAŁA NASZA SZKOŁA. WSPÓŁPRACA RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI OPARTA NA WZAJEMNYM SZACUNKU JEST NIEZWYKLE CENNA, A PRZEZ TO CIEKAWA I OWOCNA.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19122
              - 2019/20
              - 2020/21126
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

ZAJECIA SZKOLNE ROZPOCZYNAJA SIE WE WRZESNIU A KONCZA W CZERWCU.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
NA ZAKONCZENIE KAZDEGO ROKU SZKOLNEGO RADA PEDAGOGICZNA SZKOLY WYDAJE SWIADECTWA SZKOLNE.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
NAUCZYCIELI ZATRUDNIA DYREKTOR KATOLICKIEJ SZKOLY POLSKIEJ MATER POLONIA. KAZDY NAUCZYCIEL MUSI POSIADAC TYTUL MAGISTRA ORAZ DOSWIADCZENIE ZAWODOWE W POLSKIM I FRANCUSKIM SYSTEMIE NAUCZANIA .

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---