Data aktualizacji: 2023-01-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Birmingham
- w języku lokalnym *Nicolaus Copernicus Polish Saturday School in Birmingham
Miejscowość *Birmingham
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Bishop Walsh Catholic School, Wylde Green Road, Sutton Coldfield, Birmingham

 

 

Kod pocztowy*

B76 1QT

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07772511116Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dyrekcja@polskaszkolabham.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Cyglicka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksandra Cyglicka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Macierz Szkolna
238-246 King Street, Hammersmith, W6 0RF Londyn, Wielka Brytania

Rok powstania szkoły.*
1950
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia w Birmingham mieści się  w Bishop Walsh Catholic School, Sutton Coldfield, Birmingham, Wylde Green Road, B76 1QT

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie języka polskiego, kultury i historii Polski.

Szkoła prowadzi kurs przygotowujący do egzaminu GCSE i A Level.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19350
              - 2019/20370
              - 2020/21350
              - 2021/22330
              - 2022/23330
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - lipiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia klasy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Samozatrudnienie 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---