Data aktualizacji: 2023-03-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi
- w języku lokalnym *Суботня Школа Польськой Мови
Miejscowość *Żółkiew
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Teslenka 1a

 

 

Kod pocztowy*

80300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380325222817Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380325222817

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): siostryszkola@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

s. Sara Ewa Łakoma OP

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Delegatura Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

Ul. Teslenka 1a

80300 Żółkiew

Ukraina


Rok powstania szkoły.*
1995
Krótki opis szkoły *

Przedmioty nauczania:

język polski z elementami geografii, historii i kultury polskiej

religia

Głównym kierunkiem działalności jest edukacja i wychowanie. Dokonuje się to nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych ale też poza nimi. Organizowane są zajęcia w czasie jesiennych i zimowych wakacji, konkursy plastyczne i recytatorskie,  dzieci przygotowują z Siostrami lekcje świąteczne przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, „Spotkanie ze św. Mikołajem” i Bożonarodzeniowe Jasełka, biorą udział w wakacyjnych wyjazdach językowych (na terenie Ukrainy i w Polsce), w półkoloniach organizowanych przy naszym klasztorze i szkole. Od lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w organizowanym przez Konsulat RP we Lwowie konkursie wiedzy o języku i kulturze polskiej „Znasz-li ten kraj?” zdobywając nagrody i wyróżnienia oraz w innych konkursach na Ukrainie czy w Polsce.

Od roku 2010/11 prowadzimy zajęcia w dwu salach lekcyjnych przy Delegaturze Zgromadzenia.

W czasie pandemii i wojny prowadzimy zajęcia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Żółkiew to historyczne, powiatowe miasto zamieszkiwane przez około 14 tysięcy osób. Początki miasta związane są z osobą hetmana Stanisława Żółkiewskiego, kolejno należało ono do Daniłowiczów, Sobieskich i Radziwiłłów. Miasto to zabytek renesansowej kultury, świadek wielkiej historii Polski. Jednak po II wojnie światowej, do końca lat 80-tych, nie było organizacji zrzeszającej Polaków, co stało się przyczyną zaniku języka i tradycji polskich. Aktualnie w mieście działa Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19254
              - 2019/20174
              - 2020/21184
              - 2021/22182
              - 2022/23164

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września, lekcje trwają do końca maja - zgodnie z zasadami organizacji roku szkolnego na Ukrainie; czas wakacji to zajęcia pozalekcyjne.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje świadectwo na zakończenie każdego roku szkolnego i ogólne świadectwo na zakończenie nauki w szkole.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Siostry, które są nauczycielkami, kierowane są do pracy w Żółkwi przez Władze Wyższe Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---