Data aktualizacji: 2023-03-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego i Kultury w Motherwell
- w języku lokalnym *School of Polish Language and Culture in Motherwell
Miejscowość *Motherwell
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*71 Shieldmuir Street

 

 

Kod pocztowy*

ML2 7TH, Wishaw

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Edinburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 1698 230 225Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolamotherwell@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Szkoły Języka Polskiego i Kultury
71 Shieldmuir Street
Wishaw
ML2 7TH
Szkocja

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Szkoła jest instytucją społeczną utworzona i zarządzaną na całkowicie demokratycznych zasadach. W szkole staramy się zachować katolicki etos uwzględniając jednak inne opcje światopoglądowe. Szkoła stara się przede wszystkim uczyć języka polskiego i polskiej kultury, jednak ważnym naszym celem jest również budować postawę dumy narodowej oraz wspierać integrację z miejscowym społeczeństwem. Szkoła istnieje w szkockim systemie prawnym posiadając status organizacji dobroczynnej. Współpracuje z władzami lokalnymi, jak również władzami polskimi, z Konsulatem Generalnym w Edynburgu i Ministerstwem Edukacji Narodowej na czele. Dzięki wsparciu MEN i współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, szkoła otrzymała bogate pomoce dydaktyczne oraz podręczniki znajdujące się w zestawie bibliotecznym. W zestawie tym (liczącym sobie 1600 woluminów) znajduje się między innymi: bogaty zbiór słowników języka polskiego, encyklopedie, podręczniki multimedialne do nauki historii i języka polskiego, piękna kolekcja filmów polskich na DVD, część obowiązkowej lektury szkolnej, książki i bajki dla młodego czytelnika oraz wiele innych interesujących materiałów dydaktycznych do wykorzystania na każdej lekcji w naszej szkole.
Sobotnie zajęcia w ramach Szkoły Języka Polskiego i Kultury odbywają się w Calder Primary School w Motherwell przy Draffen St., gdzie wynajmowanych jest pięć klas. W szkole odbywają się również różnego rodzaju spotkania społeczne i kulturalne. W szkole działają kółka nadobowiązkowe.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła współpracuje z Diecezjalnym Duszpastertwem Polskim w Motherwell, przy którym skupiona jest społeczność polska zamieszkująca okręgi North i South Lanarkshire.Na terenie Lanarkshire żyje grupa około 2000 Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19129
              - 2019/20146
              - 2020/2162
              - 2021/2226
              - 2022/2364

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od sierpia do czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku wydawane są dyplomy i wewnętrznie przyjęte świadectwa szkolne.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Dyrektor wraz z Zarządem Szkoły.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---