Data aktualizacji: 2023-01-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Osstoja, Polska Szkoła Sobotnia w Oss przy Stowarzyszeniu OSStoja
- w języku lokalnym *Poolse Vereniging Osstoja
Miejscowość *Oss
Kraj *

Holandia

Ulica, nr domu*Patrijsstraat 37 (adres tylko korespondencyjny)

 

 

Kod pocztowy*

6658 GB Beneden Leeuwen (adres tylko korespondencyjny)

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Haga
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +31 645568100Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@osstoja.nl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Lonska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Lonska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

OSStoja Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe

Adres korespondencyjny:
Patrijstraat 37 6658GB Beneden Leeuwen, Holandia

Adres szkoły gdzie odbywają się zajęcia: (adres wynajmowanych pomieszczeń- nie jest to adres korespondencyjny)

Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss, HolandiaRok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia w Oss jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą się uczyć języka polskiego, poznawać polską historię i geografię i kulturę. Celem szkoły jest nauka czytania i pisania w języku polskim, poznawanie dziedzictwa kultury polskiej, stwarzanie możliwości czynnego udziału w kultywowaniu tradycji i obyczajów, uświadomienie potrzeby integracji międzynarodowej. Ambicją szkoły jest pokazanie wychodzącym w życie pokoleniom, jak ważne są ich korzenie, przeszłość, historia, rodzinna tradycja i kultura oraz szacunek dla wartości innych narodów. Naszym głównym zadaniem jest jednak nie tyle przekazanie wiedzy ile zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy o Polsce i po polsku a także wyposażenie ich w odpowiednie ku temu narzędzia.

Szkoła jest zrzeszona w organizacji dachowej Forum Polskich Szkół w Holandii. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Oss leży w Północnej Brabancji. Gmina liczy 77 tys mieszkańców, co daje jej 7 pozycje w prowincji. Polacy stanowią liczna grupę. W okolicznych gminach również w ostatnich latach liczba Polaków znacząco wzrosła. Zdecydowanie zmienił się charakter Polonii. Już nie są to tylko pracownicy sezonowi, mężczyźni wyjeżdżający do pracy, kobiety wychodzące za mąż za Holendrów. W ostatnich latach coraz więcej rodzin wyjeżdża na stałe do Holandii i szczególnie do nich OSStoja kieruje swoją ofertę.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1985
              - 2019/2085
              - 2020/2185
              - 2021/22110
              - 2022/23110

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia dostosowane są do wakacji w szkołach holenderskich w naszym regionie. Rozpoczynamy zazwyczaj pod koniec sierpnia/ początek września kończymy koniec czerwca/ początek lipca. Aktualny kalendarz zajęć znajduje się na naszej stronie www.osstoja.nl w zakładce KALENDARZ

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła nie ma możliwości wydawania świadectw ani innych zaświadczeń formalnych, będących oficjalnymi dokumentami polskimi.
Wydajemy jednak własne świadectwa szkolne z oceną opisową uczniów. W Klubie Malucha dzieci otrzymują dyplomy. Warunkiem otrzymania świadectw jest określona frekwencja na zajęciach.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele są wolontariuszami, zatrudnionymi na umowach o wolontariat wg prawa holenderskiego. Organem nadzorującym ich pracę jest zarząd stowarzyszenia OSStoja.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---