Data aktualizacji: 2021-03-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. Marii Skłodowskiej-Curie w Irvington
- w języku lokalnym *Polish Supplementary School of Maria Sklodowska-Curie
Miejscowość *Irvington, NJ
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*6 Smalley Terrace

 

 

Kod pocztowy*

07111

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

New York, NY
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 001 8627547518Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): PolskaSzkolawIrvington@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Ciesluk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Maslak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkola dziala przy parafii Sacred Heart Of Jesus Church Irvington NJ prowadzona przez Komitet Rodzicielski
Rok powstania szkoły.*
1969
Krótki opis szkoły *
PSD im. Marii Sklodowskiej - Curie prowadzi zajecia dla uczniow w wieky od 4 do 17 lat

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Irvington, NJ zycie Polonii koncentruje sie tylko wokol Parafii Najswietszego Serca Jezusowego. Do Parafii i szkoly przyjezdzaja Polacy z okolicznych miejscowosci.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2038
              - 2020/2137
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa szkolne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoly i Komitet Rodzicielski

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---